Створено: 19 квітня 2016 Автор: Аліна Стовба

31 березня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств».

 

Положеннями цього Закону передбачено дві особливі форми фермерського господарства:  індивідуальне фермерське господарство та сімейне фермерське господарство.
Індивідуальне ФГ засновується однією фізичною особою, яка виступає одноосібним її власником. Індивідуальне фермерське господарство може набувати статусу юридичної особи, або його засновник може здійснювати діяльність у статусі фізичної особи - підприємця у межах чинного законодавства.
Сімейне ФГ засновується членами однієї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Таке господарство може набувати або не набувати статусу юридичної особи.
У своїй діяльності сімейне фермерське господарство використовує виключно працю членів однієї сім’ї, та управляється членами цієї сім’ї.
Для виконання сезонних та окремих робіт, які потребують спеціальних знань чи навичок, та які безпосередньо пов’язані із основною діяльністю, сімейне фермерське господарство має право залучати необхідних фахівців та сезонних працівників на договірних засадах.
Особливості створення та діяльності  СФГ полягають в наступному:
1) Господарська діяльність без створення юридичної особи здійснюється на основі підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - голови цього господарства з обов’язковим використанням праці членів своєї сім’ї за їх згодою з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
2) Створюється на підставі договору про створення СФГ, який різновидом договору про спільну діяльність та повинен укладатися в письмовому вигляді та підписується всіма учасниками.
3) Членами можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї у розумінні Сімейного кодексу України, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень договору про створення СФГ.
4) Головою є член сім’ї, визначений договором про створення сімейного фермерського господарства.
5) СФГ без створення юридичної особи вважається створеним з дня державної реєстрації фізичної особи-підприємця, який є головою сімейного фермерського господарства.
6) Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи є виробником сільськогосподарської.

Автори  законопроекту обґрунтовують його важливість тим, що представники сімейного типу господарювання є найчисленнішими в аграрному секторі економіки України, а враховуючи той факт, що вони фактично уже працюють як сімейні фермерські господарства, виникає об’єктивна необхідність забезпечити створення правових, економічних та соціальних передумов їх трансформації в сімейні фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особи – підприємця - виробника сільськогосподарської продукції, забезпечення їм повноцінної участі в аграрному ринку та посилення соціального захисту членів таких господарств, стимулювання створення на їх основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та подальшого забезпечення комплексного розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості.
Виокремлення в сільському господарстві саме сімейного фермерського господарства необхідне ще й через те, що рівень ефективності його функціонування значно залежить від природних чинників, а це вимагає особливої (першочергової) постійної допомоги з боку держави на адресу сімейного фермерського господарства. Отже, виділення цієї форми сімейного фермерства є об'єктивно необхідним і практично значущим.
На сьогодні Закон прийнятий Верховною Радою України та направлений на підпис Президенту. 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ