Створено: 30 жовтня 2017 Автор: Наталія Дякова

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України від 05.10.2017 р. №2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень).

Про це на своєму сайті повідомила Голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

 

Ухвалений Верховною Радою 5 жовтня 2017 р., цей закон, включено Кабінетом Міністрів до переліку законопроектів у сфері європейської інтеграції України, прийняття яких забезпечить належне виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Також, законом передбачено включення частини засадничих положень нової Директиви 2013/34/ЄС до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У подальшому виконання вимог Директиви 2013/34/ЄС планується забезпечувати поступово шляхом розробки, прийняття та впровадження нормативно-правових актів — насамперед внесення змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Як повідомляла прес-служба Мінфіну, згідно з документом вносяться такі зміни:

-          нові терміни, зокрема «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», а інші терміни пропонується використовувати у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в залежності від того, які з наведених стандартівзастосовуються підприємством;

-          визначено, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є підставою для невизнання господарської операції;

-          для цілей бухгалтерського обліку встановлено критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

-          підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;

-          дію закону поширено на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства;

-          уточнено період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

-          дозволено не складати консолідовану фінансову звітність малим групам, які відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом;

-          удосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-          мікро- та малі підприємства звільнено від подання звіту про управління. Для середніх підприємств передбачити невідображення у звіті про управління, так званої нефінансової інформації.

Прийняття й набрання чинності цим законом є черговим кроком до створення сприятливого бізнес-клімату в Україні, оскільки наблизить діяльність українських підприємств до світових стандартів у сфері ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ