Створено: 08 вересня 2018 Автор: Микола Луцюк

6 вересня Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (№ 9055) , визначивши його як невідкладний. . Законопроектом передбачається також внести зміни в КПК та КУпАП. Зокрема, законопроектом передбачаються такі зміни:

Розширення професійних прав адвокатів і закріплення додаткових гарантій адвокатської діяльності

У законопроекті пропонується закріпити за адвокатами наступні додаткові професійні права:

- участь в будь-яких слідчих або процесуальних діях, в яких має право брати участь клієнт;

- безперешкодний доступ до приміщень судів в робочий час і в ході проведення судового засідання у справі, в якому бере участь клієнт адвоката, а також до приміщень судів, органів прокуратури, поліції, МВС, правоохоронних органів, установ для попереднього ув'язнення та виконання покарань, органів державної влади в будь-який час, якщо в цих приміщеннях знаходиться клієнт;

- ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів, в тому числі і Єдиного реєстру досудових розслідувань, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та автоматизованої системи документообігу суду;

- можливість не розкривати адвокатську таємницю навіть при наявності дозволу клієнта;

- можливість використання не заборонених технічних засобів без будь-якого дозволу посадових осіб або суду.

Законопроект закріплює також додаткові гарантії адвокатської діяльності, а саме:

- слідчі дії, в тому числі негласні, щодо адвоката можуть здійснюватися тільки в рамках кримінального провадження, в якому адвокату вручена підозра в скоєнні злочину, і виключно на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду;

- встановлена неприпустимість доказів, пов'язаних з виконанням доручення клієнта;

- заборона огляду і обшуку в зв'язку з адвокатською діяльністю;

- заборона збору інформації про спілкування між адвокатом (помічником адвоката) і клієнтом, адвокатом і помічником адвоката;

- забезпечення безпеки при здійсненні адвокатської діяльності.

Впорядкування доступу до професії, зниження корупційних ризиків

Передбачено новий порядок складання кваліфікаційного іспиту: він буде проводитися Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури шляхом здачі особою, яка має намір стати адвокатом, письмового анонімного тестування.

Передбачається, що особа , яка має намір стати адвокатом , повинна мати вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняну до нього вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), стаж роботи в якості стажера адвоката і / або судді, прокурора, володіти державною мовою і здати кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

Законопроект скасовує платне стажування після складання кваліфікаційного іспиту і вводить механізм отримання професійних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для здійснення адвокатської діяльності та отримання статусу адвоката, до здачі особою кваліфікаційного іспиту в зв'язку з роботою на посаді помічника адвоката (стажиста).

Стажистом адвоката є помічник адвоката, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра. Кількість стажистів, які можуть бути у одного адвоката, визначається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури. Керівником стажиста може бути адвокат, який має стаж адвокатської діяльності не менше п'яти років.

Визначення змісту принципу "уникнення конфлікту інтересів"

Адвокат не може:

- надавати юридичну допомогу одночасно двом або більше клієнтам, інтереси яких взаємно суперечать або ймовірно можуть стати такими, що суперечать, крім випадків, коли такі клієнти спільно уповноважують адвоката або в явній формі погоджуються на це після роз'яснення їм адвокатом принципу уникнення та можливих наслідків виникнення конфлікту інтересів;

- представляти, захищати клієнта або надавати йому іншу юридичну допомогу, якщо він по цій же справі: надавав юридичну допомогу протилежній стороні; виконував обов'язки судді, прокурора, слідчого, медіатора, арбітражного керуючого, секретаря судового засідання, перекладача, понятого, експерта, спеціаліста, нотаріуса;

- представляти або виконувати інші доручення клієнта у справі проти іншого клієнта, якщо він, в зв'язку з наданням юридичної допомоги, інших послуг, виконанням робіт для такого іншого клієнта або перебуванням з ним у трудових або цивільно-правових відносинах отримав від такого іншого клієнта інформацію, яка може бути використана на шкоду його інтересам у даній справі.

Розширення видів адвокатської діяльності

До видів адвокатської діяльності віднесені фідуціарна діяльність і медіація.

Визначення меж несумісності адвокатської діяльності з іншими видами діяльності, різниці між статусом адвоката і здійсненням адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність здійснюється адвокатом незалежно: індивідуально, через адвокатське бюро або об'єднання.

Адвокат може працювати за трудовим договором (контрактом) або на державній службі, але це не адвокатська діяльність. Такий адвокат має право представляти в суді тільки свого роботодавця або державний орган, в якому він працює. Адвокат, який працює за трудовим договором або на державній службі, не користується тими правами і гарантіями, які забезпечують незалежну адвокатську діяльність.

Закріплено, що адвокати, які працюють в адвокатському бюро або об'єднання, можуть поєднувати адвокатську діяльність з роботою за трудовим договором (контрактом), укладеним з цим бюро або об'єднанням. Адвокатську діяльність можна поєднувати з роботою за трудовим договором (контрактом), якщо така робота є науковою, викладацькою або творчої.

Передбачена також можливість суміщення адвокатської діяльності зі статусом посадової особи господарського товариства або іншої юрособи з певними законом особливостями.

Забезпечення пропорційності дисциплінарної відповідальності адвоката

Передбачається, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді:

- призупинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути застосоване при повторному протягом року вчиненні дисциплінарного проступку; порушення вимог щодо несумісності; несплаті щорічного внеску після застосування за таку несплату штрафу; істотного порушення Правил адвокатської етики і/або норм закону про адвокатуру, якщо припинення права на заняття адвокатською діяльністю є надмірним дисциплінарним стягненням;

- припинення права на заняття адвокатською діяльністю може бути застосоване в разі представництва без повноважень; неодноразового зловживання правом доступу до реєстрів; здійснення адвокатом дій всупереч інтересам клієнта, які завдали клієнтові значної шкоди; розголошення адвокатської таємниці;систематичного порушення Правил адвокатської етики і / або норм закону про адвокатуру, що підриває авторитет адвокатури та адвокатської професії;

- обмеження права на представництво в суді за порушення обов'язків адвоката в судовому процесі або зловживання процесуальними правами;

- штрафу до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб виключно за несплату щорічного внеску.

Забезпечення об'єктивного розгляду дисциплінарних справ щодо адвоката

Подати скаргу на поведінку адвоката мають право: клієнт адвоката; адвокат щодо дисциплінарного проступку, вчиненого іншим адвокатом; прокурор, який брав участь у справі, в якій адвокат зробив дисциплінарний проступок; слідчий, керівник органу досудового розслідування щодо дисциплінарного проступку, вчиненого адвокатом в ході досудового розслідування; рада адвокатів регіону за несплату адвокатом щорічного внеску; особа, чиї права, свободи та інтереси порушені адвокатом у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Оскарження рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.

Ефективне функціонування адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в рамках єдиної Національної асоціації адвокатів України

Адвокатське самоврядування здійснюється через Національну асоціацію адвокатів України та регіональні палати адвокатів (АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя).

Тільки Національна асоціація адвокатів України і регіональна палата адвокатів матимуть статус юридичної особи. У національних і регіональних органів адвокатського самоврядування такого статусу не буде.

Законопроектом передбачено спрощення участі адвокатів у самоврядуванні - скасування зборів адвокатів (всі адвокати регіону матимуть право на безпосередню участь в конференції адвокатів регіону).

Прозоре фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування

Бюджет адвокатського самоврядування України приймається і затверджується з'їздом адвокатів України щорічно, бюджет регіональної палати адвокатів приймається щорічно конференцією адвокатів регіону.

Розподіл коштів, отриманих від сплати щорічних внесків і плати за здачу іспиту, між органами адвокатського самоврядування буде здійснюватися:

70% - на регіональні органи;

30% - на національні органи, якщо інше не буде затверджено з'їздом адвокатів України.

Законопроектом передбачено обов'язкове оприлюднення річної фінансової звітності національних і регіональних органів адвокатського самоврядування на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та на сайті відповідної ради адвокатів регіону, обов'язкове оприлюднення в повному обсязі щорічних докладних звітів ревізійних комісій, а також обов'язковий періодичний незалежний аудит. Незалежний аудитор визначається Вищою ревізійною комісією адвокатури. 

З повним текстом проекту Закону та порівняльною таблицею можна ознайомитись, натиснувши тут.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ