Захист прав та представництво інтересів громадян в кримінальних справах, зокрема, коли особа має процесуальний статус свідка, підозрюваного, обвинуваченого або підсудного. При цьому адвокат може прийняти участь як захисник особи як на стадії судового розгляду, так і на стадіях досудового слідства, порушення кримінальної справи, виклику особи в правоохоронні органи для дачі пояснень, обшуків, виїмок, затримання, приводу тощо.
      В кримінальних справах адвокат також може приймати участь як представник потерпілого чи цивільного позивача, тобто, осіб, яким злочинами завдано моральних чи матеріальних збитків. В таких випадках робота адвоката полягає як в наданні особі всіх необхідних юридичних консультацій під час досудового слідства, так і складанні та подачі всіх заяв, клопотань та інших процесуальних документів (позовних заяв, заперечень, уточнень та інш.), необхідних для повноти і правильності проведення розслідування і оцінки доказів слідчими, прокурорами, судом, що беззаперечно є ефективним та професійним захистом прав і інтересів клієнта.
     В цивільних справах в судах загальної юрисдикції адвокат виступає в якості представника інтересів не тільки фізичних, а й юридичних осіб по таких справах, як, наприклад, про стягнення богу, про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди, про розірвання шлюбу, утримання дітей, аліментні відносини, поділ майна подружжя, встановлення фактів, що мають юридичне значення, спадкових, житлових спорах, по спорах, що виникають з договірних відносин, по трудових спорах, щодо земельних спорів, у справах про захист честі та гідності особи; про захист прав споживачів, у справах адміністративного судочинства (оскарження незаконних дій і бездіяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування) та багатьох інших справах, де людям потрібно якісно захистити (чи зберегти) свої права і досягнути бажаного для них результату в суді.
      Юридична допомога адвоката приватним підприємцям та юридичним особам полягає не тільки в оперативному юридичному супроводі їхньої діяльності, а часто і в оперативному протистоянні незаконним вимогам численних та повноважних перевіряючих органів, оскарженні їхніх дій та рішень, плануванні правового забезпечення бізнесу та упередженні перешкод, що можуть виникнути під час конфліктних ситуацій. Також суттєвою є правова допомога в розв’язанні господарських спорів як між суб’єктами господарювання, так і з фіскальними органами і не тільки в господарських чи адміністративних судах; претензійна робота, підготовка позовів, заперечень, відзивів на позови, готування проектів документів, представництво в суді – один з найпоширеніших та найдієвіших напрямків захисту підприємництва від держави та вирішення їхніх власних спорів.
      В справах про притягнення особи до адміністративної відповідальності участь адвоката під час розгляду справи дасть можливість правильно та справедливо застосувати встановлене законом покарання винному, або не допустити притягнення невинної особи до відповідальності; а якщо до особи вже застосовано адміністративне стягнення – грамотно оскаржити таке рішення та забезпечити відповідний захист його прав та інтересів як в суді, так і перед посадовими особами, що приймають відповідне рішення.
      Окремим видом послуг адвоката є підготовка, складання та подання заяв до Європейського суду з прав людини, а також організація захисту та представництва громадян України в судах Молдови та Російської Федерації.