ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Переваги співпраці з адвокатом

     1. Адвокат – це професійний юрист, який має високий рівень юридичних знань та значний досвід роботи в галузі правознавства і діяльність якого направлена в першу чергу на захист та дотримання всіх прав та інтересів клієнта, всіма можливими та доступними правовими засобами.

     2. Саме адвокат, який має свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю, може взяти на себе захист прав та представництво інтересів свідка, підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного в кримінальній справі, для чого йому надані законом найбільш повні права та повноваження по реалізації захисту у кримінальному процесі.
     3. Адвокат в своїй роботі керується Правилами адвокатської етики і зобов'язаний дотримуватися етичних норм професійної діяльності, бути незалежним, компетентним, суворо дотримуватись принципів конфіденційності та домінантності інтересів клієнта.
     4. Адвокат самостійно визначає стратегію та тактику захисту прав і представництва інтересів клієнтів, ніхто не може втручатись в його діяльність чи змусити розголосити адвокатську таємницю.
     5. Адвокат не може бути допитаний чи іншим чином змушений повідомити про те, що йому стало відомо при наданні юридичних послуг клієнту; без згоди клієнта адвокат не може розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці.
     6. Без згоди адвоката жодні документи чи речі, пов’язані з виконанням доручень клієнта, не можуть бути оглянуті, досліджені, вилучені чи розголошені.
     7. Адвокат має право безпосередньо збирати інформацію та відомості, які можуть бути використані як докази; за запитом адвоката всі посадові особи та органи зобов’язані надати йому документи або їх копії, забезпечити можливість ознайомлення з документами. Адвокат може самостійно одержувати письмові висновки фахівців, опитувати громадян та вчиняти всі інші, не заборонені законом дії, для досягнення бажаної для клієнта мети.
     8. В багатьох випадках витрати на оплату правової допомоги адвоката відшкодовуються клієнту за рахунок іншої сторони, чого не відбувається у випадку оплати послуг юристів чи юридичних фірм.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2021 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів