ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Як людей знову намагаються дурити.

Наше законодавство передбачає, що всім, хто постійно працює із відомостями, що становлять державну таємницю мають платити компенсацію за роботу в умовах режимних обмежень (стаття 30 Закону України «Про державну таємницю»).

Сьогодні поговоримо про працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, бо із виплатою грошей тут виявилось не все ок.

Для початку розберемось із тим, хто, скільки і як може отримати компенсацію.

Про це детально розписав Кабінет Міністрів України в своїй постанові від 15 червня 1994 року № 414.

Є три категорії людей, яким до посадових  окладів чи заробітної  плати повинна встановлюватись надбавка:

  • особи, які  працюють  в  умовах режимних обмежень;
  • особи, які   працюють  в  умовах  режимних  обмежень  і безпосередньо виконують науково-дослідні  та дослідно-конструкторські роботи,  що  містять  державну таємницю і передбачені  державним  замовленням;
  • працівники режимно-секретних органів (далі – працівник РСО).

Розмір вашої компенсації напряму залежить від того, до якої із зазначених вище категорій ви відноситесь і з яким ступенем секретності інформації ви працюєте. А різниця доволі значна. До прикладу:

Особі,  яка  працює  в  умовах режимних обмежень з відомостями та  їх  носіями,   що   мають   ступінь   секретності «особливої важливості» повинна встановлюватись надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу чи заробітної плати.

В той же час, за роботу з відомостями та їх носіями такого ж ступеню секретності, працівнику режимно-секретного органу встановлюється набавка в розмірі 60 відсотків посадового окладу.

40 відсотків – непогана мотивація розібратись в чому ж різниця між особою, яка просто працює в умовах режимних обмежень і працівником РСО.

Кабінет Міністрів України роз’яснив, що такими,  що постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, вважаються особи, які за своїми функціональними обов'язками  або  на  час  виконання  робіт  згідно  з  укладеними договорами займаються розробленням,   виготовленням,   обліком, зберіганням,  використанням   документів,   виробів   та    інших матеріальних  носіїв  державної таємниці,  приймають рішення з цих питань  або  здійснюють  постійний  контроль  за  станом   захисту державної таємниці.

З цим зрозуміло. В посадових інструкціях, внутрішніх відомчих документів та/або підзаконних нормативних актах повинні бути виписані обов’язки людини за посадою та умови (вимоги, критерії), яким повинна відповідати особа для того, щоб бути призначеною на цю посаду та/або виконувати роботу/завдання, пов`язані з доступом до документів, інших матеріальних носіїв інформації, що становить державну таємницю.

В той же час, в деяких державних органах влади, органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах, організація, що провадять діяльність, пов’язану із державною таємницею, може бути створений режимно-секретний орган. Люди, які працюють в такому структурному підрозділі і є працівниками РСО. Вони розробляють та здійснюють заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійно контролюють їх додержання, безпосередньо забезпечують охорону державної таємниці.

Але є й такі органи, де обсяг робіт, пов’язаних з державною таємницею, є незначний. Там створення РСО штатним розписом може бути й не передбачено. Функції такого підрозділу може здійснювати сам керівник, або окремо призначений ним працівник.

І таких осіб, які в буквальному розумінні не займають штатну посаду в РСО, закон прирівнює до працівників РСО (абзац 5 статті 21 Закону України «Про державну таємницю»).

Вертаємось до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, про яку згадували спочатку.

 13 березня 2018 року адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України наказом №151 затвердила Інструкцію про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

18 лютого 2019 року цю Інструкції доповнили пунктом 3, вказали, що надбавку до посадових окладів мають військовослужбовці, які перебувають на посадах в режимно-секретних органах.

Зрозуміло, що поняття «працівник режимно-секретного органу» та «військовослужбовець, що перебуває на посаді в режимно-секретному органі» не є тотожними. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України обмежила право осіб, які не перебувають в штаті працівників РСО, на отримання надбавки, гарантованої їм законом.

Наслідком застосування положень цієї Інструкції стало те, що працівник Відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в місті Рівному півтора року отримував свою надбавку на 40 відсотків нижчу, ніж йому повинні були платити.

Рівненський окружний адміністративний суд право особи захистив. Рішення встояло в апеляції.

Замість висновків:

Якщо:

  • орган (підприємство, установа, організація) у в якому ви працюєте, провадить діяльність, пов’язану із державною таємницею і має на це дозвіл;
  • в цьому органі не створено режимно-секретного органу;
  • керівник призначив вас відповідальним за збереження режиму секретності в органі;
  • у встановленому порядку вам надано допуск та доступ до державної таємниці;
  • ви виконуєте роботи/завдання, які вимагають доступу до державної таємниці, а у розділі «Обов’язки» у вашій посадовій інструкції написано, що в процесі виконання роботи у вас виникне чи може виникнути необхідність доступу до державної таємниці (як-от ознайомлення з документами та/чи іншими матеріальними носіями інформації, засекреченими у встановленому законом порядку)

Ви маєте право на отримання компенсації як працівник режимно-секретного органу:

- в розмірі 60 відсотків посадового окладу - за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "особливої важливості",;

- в розмірі 50 відсотків - за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "цілком таємно;

- в розмірі 30 відсотків - за роботу з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності "таємно".

Знайте свої права♥

Консультації
Усні та писмові
Захист та представництво
в кримінальних справах
Правова допомога
в сімейних справах
Юридичне вирішення
трудових спорів
Житлові спори
та спори про нерухомість
Цивільні справи

Пошук по сайту

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів