ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Касаційна скарга на рішення Апеляційного суду 2

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ


Скаржник (Відповідач):     САДОВО-ГОРОДНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МАСИВУ "БУКОВ"
(СГТ МАСИВУ "БУКОВ")
КОД ЄДРПОУ 22581309
35044, с. Кам’яна гора, Рівненська обл., Костопільський район

Позивач:    Щур Алла Павлівна,
33000, м. Рівне, Мила, 26, кв. 61
інші засоби зв’язку не відомі

                      справа № 569/123/15-ц

 

К А С А Ц І Й Н А     С К А Р Г А
на рішення Апеляційного суду Рівненської області від 24 березня 2016 року

12 лютого 2016 року Рівненський міський суд Рівненської області ухвалив рішення по справі, яким відмовив за безпідставністю в позові Щур Алли Павлівни до Садово-городницького товариства масиву «Буков» про зобов'язання вчинити дії, в якому Позивачка просила визнати незаконними дії садово-городнього товариства масиву " Буков " щодо відключення будинку ділянки №286, який розташований в с. Кам'яна Гора Костопільського району Рівненської області від електропостачання та зобов'язати відповідача підключити будинок до електропостачання власним коштом.
Рішенням Апеляційного суду Рівненської області від 24 березня 2016 року рішення суду першої інстанції скасоване і ухвалене нове, яким визнано дії Садово-городнього товариства масиву " Буков " по відключення від енергопостачання садового будинку №286, який розташований в с. Кам'яна Гора Костопільського району Рівненської області незаконним, зобов’язано товариство поновити електропостачання.
Рішення Апеляційного суду Рівненської області від 24 березня 2016 року в справі 569/123/15-ц є незаконним та необґрунтованим.
Вважаю, що рішення суду першої інстанції було скасовано помилково, оскільки при  ухваленні рішення судом апеляційної інстанції  застосовано закон, який не поширюється на спірні правовідносини, та не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

1.    ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЯКИЙ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА СПІРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Позивачка Щур А.П. обґрунтовує позовні вимоги, посилаючись на незаконне відключення її садового будинку на ділянці №286 Садово-городницького товариства масиву «Буков» від енергопостачання.
Вважає, що відключення її будинку порушє визначений діючим законодавством порядок припинення енергопостачання та обмежує її права та інтереси, як споживача електричної енергії.
Посилається на те, що на Договір про постачання електричної енергії №1-2/224 укладений між ЗАТ "Ей-І-ЕС Рівнеенрго" та СГТ " Буков ", та зазначає, що є субспоживачем послуг із електропостачання, а тому відключення її дачного будинку від електромережі могло мати місце з боку відповідача відповідно до умов укладеного договору із ПАТ "Рівнеобленерго", лише із згоди останнього і за наявності підстав, які передбачені Правилами користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРУ від 31 липня 1996 року, чого в даному випадку не було.
Причинами відключення Позивачки від електропостачання є порушення положеннь Статуту СГТ " Буков " в частині оплати за використану електроенергію; порушення положень Статуту в частині сплати членських внесків; неможливість здійснення контролю старшим електриком-контролером фактичного використання електроенергії в дачному будинку Позивачки; невиконання постанови конференції СГТ "Буков від 12 серпня 2008 року та Рішень засідання СГТ масиву " Буков "   від 26 травня 2013 року, 30 серпня 2013 року, 05 жовтня 2014 року.
Позивачка свідомо не виконувала рішення  вищих органів управління Товариства ( Постанова Конференції 12.08.2012 року, Рішення Ради Товариства від 26 травня 2013 року, 30 серпня 2013 року, 05 жовтня 2014 року),  про необхідність винесення приладів обліку електричної енергії на фасади будинків з метою передачі електромереж Садово-городницького товариства масиву «Буков» на баланс ПАТ «Рівнеобленерго», внаслідок чого її будинок було відключено він енергопостачання на підставі Рішень Ради Товариства, прийнятих в межах повноважень, наданих згідно Статуту.
Зазначає, що винесення приладів обліку електричної енергії на фасад будинку-це не обов'язок, а право споживача електричної енергії. Ніхто не може бути зобов'язаний або примушений до вчинення тих чи інших дій.
Підставами своїх вимог щодо поновлення енергопостачання Позивач називає порушення Товариством «Правил користування електричною енергією для населення», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 року №1357 (далі – Правила №1357), згідно п. 35 яких лише енергопостачальник має право відключати споживача від енергопостачання та лише з підстав наведених у пункті 35 цих Правил.  
Згідно зі змінами, затвердженимиПостановою НКРЕУ від 04 лютого 2010 року за №105, п. 12.3Правил користування електричною енергією, затвердженихПостановою НКРЕУ від 31 липня 1996 року за №28викладений наступним чином: населений пункт на підставі договору про постачання електроенергії здійснює закупівлю електроенергії у постачальника з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електроенергії з постачальником електроенергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.
     Пункт 12.4 вищезазначених ПКЕЕ встановив, що закупівля електроенергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електроенергії, розрахунки за неї, умови технічного забезпечення електропостачання, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом.
Відтак, умови використання електроенергії, розрахунки за неї, умови технічного забезпечення електропостачання, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж СГТ "Буков" регулюються установчими документами товариства.
Суд першої інстанції врахувавши вказані вимоги закону та обставини справи дійшов до правильного висновку про те, що дії відповідача щодо відключення позивачки від електропостачання в зв'язку з невиконанням рішень ради товариства щодо виносу лічильника на фасад будинку, були здійсненні правомірно, та у відповідності до статуту товариства і чинного законодавства.

Однак, суд апеляційної інстанції, всупереч викладеним нормам, керувався нормами матеріального права, викладеними у Правилах №1357 (п. 35) щодо відключення споживачів (яким Позивачка не є), та дія яких не поширюється на правовідносини, що виникли між Садово-городницьким товариством масиву «Буков» та Позивачкою.
    У самих правилах №1357, на які посилається Позивачка, передбачено (п.1): ці Правила регулюють відносини  між громадянами та енергопостачальниками. В п.3 Правил №1357 передбачено, що Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування  електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що   розробляється енергопостачальником згідно з Типовим  договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки.
    Такого договору між Енергопостачальником та Позивачкою Щур А.П., а також Садово-городницьким товариством масиву «Буков» та Щур А.П. не укладалось.
    Суд апеляційної інстанції не обґрунтував свій висновок та не врахував, що Статут садового товариства регулює  діяльність  споживчого товариства шляхом прийняття рішень органами управління, зокрема Конференції та Ради садового товариства (п.4.1 Статуту). Саме на виконання статутних завдань були винесені рішення про виведення лічильників на фасад будинків та відключення від електроенергії членів товариства, які не виконують Рішення конференції від 26 травня 2013 року, 30 серпня 2013 року, 05 жовтня 2014 року.
 Скасовуючи рішення першої інстанції, Апеляційний суд неправильно визначив норми матеріального права, якими визначається статус та права позивача.
У 2006 році між ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" та СГТ " Буков" був укладений договір на постачання електричної енергії на підставі якого останнє має власну мережу і розподільчі пристрої.
Розділом 9 Договору встановлені стосунки Товариства із третіми особами: у п.п.9.1.1 Договору зазначено, що якщо до електромереж Споживача приєднані в установленому порядку електроустановки інших споживачів (ділі - субспоживачів), стосунки між ним регулюються Договором про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання Споживача.
Жодних договорів  про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання Споживача між Садово-городницьким товариством масиву «Буков» та Позивачкою не укладалось.
Ні у розумінні ПКЕЕН №1357, ні згідно умов Договору між ЗАТ «Ей-І-Ес» Рівнеенерго та Садово-городницьким товариством масиву «Буков», Позивачка Щур А.П. не має статусу споживача чи субспоживача електричної енергії, оскільки окремого договору з нею укладено не було, отже судом апеляційної інстанції застосовано закон, який не поширюється на вказані правовідносини.
Тому суд помилково дійшов до висновку про відсутність у Товариства повноважень по відключенню її як субспоживача, оскільки у Позивачки відсутній такий статус.
Факт самовільного підключення Позивачки до лінії електропередач садового будинку № 286 встановлено актом комісії масиву " Буков " від 14 червня 2015 року.
У СГТ масиву " Буков " був відсутній обов’язок попереджати Позивачку про відключення виходячи з того, що вона, як член Товариства зобов’язана знати, дотримуватись та виконувати рішення Товариства, прийняті його органами управління.
Також безпідставним є обґрунтування висновків  суду апеляційної інстанції з посиланням на Правила улаштування електроустановок виданих Мінпаливоенергетики 2010 року, яким за словами Позивачки не передбачено винесення лічильників на фасад будинку, оскільки вказані правила регулюють такий прядок виключно для «споживачів», яким Позивачка не є. Правила не є нормативним документом, а сам обов’язок з виведення лічильників на фасад будинку виникає з інших підстав – з рішень органів управління Товариства в зв’язку з необхідністю передачі електромереж Товариства на баланс ПАТ «Рівнеобленерго», яких Позивачка не дотримується.

2.    НЕ ЗАСТОСОВАНО ЗАКОН, ЯКИЙ ПІДЛЯГАВ ЗАСТОСУВАННЮ

Відносини між енергопостачальником ЗАТ «Ей-І-Ес»Рівнеенерго», Садово-городницьким товариством масиву «Буков» та Позивачем регулюються на підставі наступних норм матеріального права:
    Відповідно до ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» споживання енергії   можливе  лише  на  підставі договору з енергопостачальником.
На виконання цієї норми прийняті Правила користування електричною енергією №28 затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 N 928 (далі – ПКЕЕ №28).
Статтею 27 Закону України Про електроенергетику встановлено відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику, визначено, що правопорушеннями в електроенергетиці, зокрема, є: крадіжка електричноїенергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики споживання енергії без приладів обліку, порушення правил користування електричною енергією
    У 2006 році був укладений між ЗАТ «Ей-І-Ес»Рівнеенерго» та Садово-городницьким товариством масиву «Буков»Договір №1-2/234 про постачання електричної енергії, відповідно до якого Садово-городницьке товариство масиву «Буков» є споживачем електроенергії.
У п.2.1 цього Договору йдеться про те, що під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (цими ж ПКЕЕ №28).
Цими ж Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), (далі – ПКЕЕ №28) передбачені права та обов’язки Позивачки, оскільки окремого договору з нею як споживачкем чи субспоживачем не укладалось.
Відповідно до положень пункту 1.2 ПКЕЕ №28 населений пункт - юридична особа - споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.
Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ №28.
Позивач, згідно ПКЕЕ №28 має статус «споживач населеного пункту», на якого поширюється дія п.12.4 ПКЕЕ №28, згідно якого він має керуватись установчими документами населеного пункту.
Згідно із пунктом 12.3 ПКЕЕ №28 населений пункт (садове товариство) на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.
    Пунктом 12.4 ПКЕЕ №28 передбачено, що закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за  неї,  умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних  мереж  населеного  пункту   регулюються установчими документами  населеного пункту  та/або укладеними у встановленому законодавством  порядку договорами  між  споживачами   населеного пункту  та  населеним пунктом  щодо  обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.
    Положеннями пункту 12.5 ПКЕЕ №28 визначено, що у разі прийняття відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач населеного пункту або фізична особа, електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач на території населеного пункту), для користування електричною енергією має право, в тому числі укласти тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником електричної енергії та населеним пунктом на основі типового договору (додаток 5 до Правил) та договір про користування електричною енергією відповідно до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 ( ПКЕЕН №1357).
    Тристоронній договір між Позивачем, ПАТ «Рівнеенерго» та Товариством не укладався.
Оскільки садівниче  товариство  є  юридичною особою, тому споживачем електричної енергії на підставі договору,  укладеного з енергопостачальною компанією,  є саме товариство.  Товариство  має власну  електромережу і розподільчі пристрої.  Члени товариства не мають  договірних  відносин  щодо  постачання   електроенергії   з обленерго.
 Взаємовідносини між членами садового товариства і його керівництвом,  в тому числі розрахунки за спожиту  електроенергію, приєднання  та  відключення  від  електромереж  товариства  і інші питання про  енергопостачання  окремих  його  членів,  регулюються статутом  товариства або вирішуються згідно з Законом України "Про об'єднання громадян")  на  зборах  всіх  членів  або представників членів об'єднання.
Такі висновки викладені також в численних роз’ясненнях НКРЕ № 1372/09/47-12 від 05.03.2012, N 03-39-09/1334 від 23.03.2005, Листі Держенергонагляду від 11.03.2011 № 03/10-922, на що при розгляді справи неодноразово звертав увагу представник відповідача та які не взяті до уваги судами першої та апеляційної інстанції.
Саме вищевикладені норми регулюють спірні правовідносини, зокрема ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п.12.4 ПКЕЕ №28, які встановлюють, що умови технічного забезпечення споживачів населеного пункту (яким є члени Товариства) регулюється установчими документами  населеного пункту  ( в даному випадку – Рішеннями Ради Садового товариства прийнятого згідно Статуту Садового товариства масиву " Буков "), однак вони не були застосовані при прийнятті рішення судом апеляційної інстанції що призвело до помилкового скасування рішення суду першої інстанції та ухвалення незаконного рішення.
Апеляційний суд Рівненської області, в порушення ч.2 ст. 309 ЦПК України застосував закон, який не поширюється на спірні правовідносини, та не застосував закон, який підлягав застосуванню.
    Відповідно до ст. 339 ЦПК України установивши, що апеляційним судом скасовано судове рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції.
    Варто зазначити, що спір між іншим з членів товариства СГТ масиву «Буков» Мелом М.С. щодо незаконного, на його думку, відключення будинку від електропостачання з цих же підстав розглядався в судовому порядку та дійшов до касаційної інстанції, де суд погодився з аналогічними вищевикладеним доводам СГТ масиву «Буков» про незаконність рішення щодо зобов’язань Товариства поновити енергопостачання порушнику та вказав на обов’язок Позивача дотримуватись положень Статуту та рішень вищих органів управління товариства (копія ухвали додається).
    Оскільки судом першої інстанції прийняте законне та обґрунтоване рішення про безпідставність вимог Позивачки, а судом апеляційної інстанції це рішення скасоване, застосували до спірних правовідносин норми матеріального права, які не підлягають до застосування, а також застосували закон, який не підлягає застосуванню, дійшли до необґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог Щур А.П., яка грубо порушує норми Статуту Садово-городницького товариства масиву «Буков» та всупереч ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п.2.1, 12.4, 12.5  Правил користування електричною енергією №28 затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 324, 325, 326, 336, 339 ЦПК  України, -

ПРОШУ:

Постановити ухвалу про скасування рішення Апеляційного суду Рівненської області від 24 березня 2016 року і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції ухвалене Рівненським міським судом 11 лютого 2016 року, що було помилково скасоване апеляційним судом.

ДОДАТКИ:
1.    Копія цієї скарги, на 6 арк.;
2.    Копія Рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 11 лютого 2016 року, на 3 арк.;
3.    Копія ухвали Апеляційного суду Рівненської області від 24 березня 2016 року, на 2 арк;
4.    Платіжне доручення №20 про сплату судового збору, на 1 арк.;


Голова                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В.С. Павлюк
Садово-городницького
товариства масиву «Буков»


07 квітня 2016 р.                                                                                               * Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів