ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Клопотання про витребування доказів 1

   
ДО РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судді Мицько В.А.

Представника    відповідача:


Відповідач:    Адвоката Процюка Миколи Івановича
33022, м. Рівне, вул. Пролика, 2


Куб Сергій Миколайович
33001, м. Рівне, вул. Липи, 11, кв. 8
Тел. 097 793 12 66

Справа №569/123/16-ц

 

Клопотання
про витребування доказів

В провадженні Рівненського міського суду Рівненської області знаходиться цивільна справа №569/123/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» до Куба Сергія Миколайовича, Дуба Сергія Анатолійовича, Куб Діани Анатолівни, про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення заборгованість по кредитному договору №014/53-05/50680 від 04 серпня 2006 року, згідно умов якого Позичальнику надано кредит у сумі 44000, 00 (сорок чотири тисячі доларів США), тобто валютний кредит.
З умов договору вбачається, що кредит виданий Кредитором – Акціонерним поштово-пенсійним банком «АВАЛЬ» в особі заступника керуючого Рівненським обласним філіалом АППБ «АВАЛЬ», Шуби Анатолія Івановича, який діє на підставі Положення про філіал банку та довіреності №3 від 04.01.2007 року. В розділі «Юридична адреса кредитора вказано: АППБ «АВАЛЬ», 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 9, РОФ АППБ «АВАЛЬ,  МФО 333228, ЄДРПОУ 13983838, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 36, що підписаний Шубою А.І.
Згідно законодавства України чинного на час видачі кредиту надання та отримання кредиту в іноземній валюті потребувало наявності відповідної ліцензії.
До позовної заяви Позивачем додано копію банківської ліцензії №11 від 10.12.2001 р. та дозволу №10-4 від 1.02.2004 року з додатком.
Згідно п.12.1 Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 275 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за № 730/5921 (в редакції на день укладення кредитного договору) філії банків мали право здійснювати операції  після реєстрації їх Національним банком та згідно з внутрішньобанківським положенням про  філію та  за  умови  видачі банком філії письмового  дозволу на здійснення визначеного ним переліку операцій. Банки мають право  надавати письмовий дозвіл своїм філіям на здійснення операцій у межах отриманих банківських ліцензій, письмових  дозволів  та  згідно з вимогами цього Положення.
Такий письмовий дозвіл має бути виписаний на підставі рішення ради  та  правління  банку на бланку  банку, підписаний головою правління банку або його заступником і засвідчений відбитком печатки  банку. У дозволі мають зазначатися реквізити банківської ліцензії та письмового дозволу, на підставі яких здійснює  свою діяльність банк.  Використання факсиміле при здійсненні підпису не дозволяється.
    Позивачем надана ліцензія №10 від 03.12.2002 р. та дозвіл №10-4 з додатком видані Акціонерному поштово-пенсійному банку «Аваль», однак згідно умов кредитного договору кредит видавався у м. Рівне Рівненським обласним філіалом Акціонерного поштово-пенсійного банку «АВАЛЬ» з проставленням печатки філіалу, тому вважаю за необхідне витребувати у Позивача письмовий дозвіл, що видавався саме РОФ АППБ «АВАЛЬ» на здійснення операції з видачі кредиту в іноземній валюті на день укладення кредитного договору, оскільки з наданих копій ліцензії та дозволу таке право здійснення визначеного ними переліку операцій філіалом - не вбачається.
Згідно з ч.1 ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.
Відповідно до ст. 64 ЦПК України якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу.
Враховуючи, що вказані документи та інформація віднесені до банківської таємниці, вважаю за необхідне витребувати у Позивача оригінал кредитного договору та договорів поруки, а також завірений належним чином письмовий дозвіл на видачу валютних кредитів Рівненським обласним філіалом АППБ «АВАЛЬ» та інших документів для їх огляду в судовому засіданні.
Відповідно до ч.1 ст.137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.
Оскільки на ту саму дату 25.03.2016 р. о 10.00 годині  призначений розгляд цивільної справи №559/18/15-ц в Дубенському міськрайонному суді Рівненської області, в якій я приймаю участь як представник позивача, в зв’язку з чим не зможу бути присутнім в судовому засіданні при розгляді цивільної справи №569/123/16-ц.
Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. 27,44, 60, 64, 137, 158 ЦПК України -

ПРОШУ СУД:

1.Витребувати від ПАТ «Райффайзен банк Аваль» наступні документи:    

1.    Оригінал кредитного договору №014/53-05/50680 від 04 серпня 2006 року;
2.    Оригінал договору поруки №014/53-05/50680-п від 04.08.2006 р.;
3.    Оригінал договору поруки №014/53-05/50689-п/2 від 04.08.2006 р.;
4.    Доказ відправлення та отримання вимог про дострокове виконання зобов’язань за кредитним договором Куба С.М., Куб Д.А., Дуб С.А.;
5.    Документ, підтверджуючий реєстрацію Рівненського обласного філіалу Акціонерного поштово-пенсійного банку «АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 13983837) Національним банком та згідно з внутрішньобанківським положенням про філію;
6.    Письмовий дозвіл, що видавався РОФ АППБ «АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 13983837) на здійснення валютних операцій за ліцензією та дозволом АППБ «АВАЛЬ» (діючий на день укладення кредитного договору);
7.    Положення про філіал банку РОФ АППБ «АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 13983837);
8.    Належним чином завірену копію довіреності на Шубу Анатолія Івановича №3 від 05.01.2006 року.
2. Розгляд цього клопотання провести за моєї відсутності та відкласти розгляд справи.

Додаток:  копія роздруківки з сайту з списком призначеної справи №№559/18/15-ц.
23 березня 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                М.І.Процюк

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів