ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням

ДО РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шкільна, 1, м. Рівне, 33028

Позивач :         Ревко Світлана Анатоліївна
16.11.1957 року народження,
яка проживає за адресою: вул. Букова,  44/114,
м. Рівне, Рівненської області, 33023


Відповідач:         Ревко Андрій Володимирович
13.02.1979 року народження.
Останнє відоме місце проживання:
вул. Букова,  44/114, м. Рівне, Рівненської області, 33023
 який діє від свого імені, та

як законний представник
в інтересах малолітньої
Ревко Ренати Андріївни
13.02.2005 року народження.  
Останнє відоме місце проживання:
вул. Букова,  44/114, м. Рівне, Рівненської області, 33023

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання осіб такими,
що втратили право користування жилим приміщенням

15.03.1982 року прийнято рішення виконкому Управління ЖКГ по Рівненській області Ради народних депутатів м. Рівне №32 та на його підставі  було видано ордер про передачу у користування нашій сім’ї, що складалась з трьох осіб, а саме, мого чоловіка Ревко Володимира Дмитровича, Ревко Світлани Анатоліївни та нашого сина Ревко Андрія Володимировича квартири, розташованої за адресою: м. Рівне, Рівненської області, вул. Букова,  44/114.
___ між мною та Ревко В.Д. шлюб було розірвано ___, після чого____ він виписався з квартири та знявся з реєстрації у ній.
Сьогодні у вказаній квартирі зареєстровані я, Ревко Світлана Анатоліївна,  та мій син Ревко Андрій Володимирович з його донькою (моєю онукою) Ревко Ренатою Андріївною, що підтверджується довідкою №2113 від 25.07.2015 р., виданою ЖКП “Галицьке”.
Ревко А.В. з донькою зареєстровані у вказаній квартирі з 14.02.2003 року, але фактично не проживають у ній вже протягом десяти років і по теперішній час. Оскільки їхнє останнє місце проживання мені не відомо, тому звернутися з проханням про виписку я не можу.
Відповідно до вимог ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Моє звернення до суду із даною позовною заявою про позбавлення права користування житловим приміщенням відповідача Ревко Андрія Володимировича, який діє від себе та як законний представник в інтересах малолітньої доньки Ревко Ренати Андріївни – є однією із форм захисту мого права.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, зняття з реєстрації проживання здійснюється протягом 7 днів на підставі заяви особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.
Відповідно до ст. 71 ЖК України, суд може визнати особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням, якщо доведено, що вона не користується цим приміщенням більше шести місяців без поважних причин. Статтею 72 ЖК України передбачено, що визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, провадиться в судовому порядку.
Таким чином, вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку, зокрема, залежить від вирішення питання про втрату права користування житловим приміщенням відповідно до наведених норм житлового законодавства.
Факт непроживання відповідача Ревко Андрія Володимировича, разом з малолітньою донькою Ревко Ренатою Андріївною,  за даною адресою понад шість місяців без поважних причин підтверджується актом, виданим ЖКП “Галицьке” від 31.05.2016 р. та вказані факти можуть підтвердити свідки.
Мій син з онукою не проживають в даній квартирі близько десяти років. З часу їхнього виселення, він не сплачує комунальні платежі, не отримує кореспонденцію за даною адресою, їхніх особистих речей в квартирі немає. Оскільки, комунальні платежі нараховуються згідно кількості прописаних осіб, то я змушена сплачувати їх сама в значно більшому розмірі. Відповідно кошти на утримання квартири він не дає.
Відповідач, разом з дитиною добровільно виселились і вивезли усе належне йому та дитині майно та речі з даної квартири, та нею не користуються вже понад 10 років, тому вважаю, що з цих підстав втратили право користування житловим приміщенням, а саме квартирою, розташованою за адресою: м. Рівне, Рівненської області, вул. Букова 44/114.
Відповідачем по справі я вказала свого сина, Ревко Андрія Володимирович, який одночасно, в порядку ст. 39 ЦПК України має право захищати та представляти як законний представник інтереси малолітньої доньки Ревко Ренати Андріївни.
 Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. ст. 16  ЦК України, ст. ст. 71, 72 ЖК України, ст. ст. 3, 4, 39, 118-120 ЦПК України, —


ПРОШУ:

 Визнати Ревко Андрія Володимировича, 14.12.1979 року народження, який діє від себе та як законний представник в інтересах малолітньої доньки Ревко Ренати Андріївни, особами, що втратили право користування житловим приміщенням, а саме: квартирою, розташованою за адресою: м. Рівне, Рівненської області, вул. Букова 44/114.


Додатки:
1.Копія паспорту позивача, на 1 арк.;
2.Копія паспорту відповідача, на 1 арк.;
3.Копія ордеру на жиле приміщення № 539 від 16.07.1982 р., на 1 арк.;
4.Акт ЖКП ,,Галицьке`` від 31.05.2016р., на 1 арк.;
5. Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.;
6.Копія позовної заяви з додатками для сторін, в 2 екз.
7. Заява про виклик свідків„____________2016р.                                                                                                                                                                                                                                                                                Ревко С. А.* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів