ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
33028, м. Рівне вул. Шкільна, 1.

Позивач:    Липа Ірина Пилипівна
яка проживає за адресою:
33022, м. Рівне, вул. Глінки, 30, кв. 61
    

Відповідач:    Липа Юрій Михайлович,
який проживає за адресою:
33022, м. Рівне, вул. Букова, 9, кв. 144
    Інші засоби зв’язку мені не відомі

 


П О ЗО В Н А    З А Я В А
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів

    20 травня 2006 року між мною, Липою Іриною Пилипівною, та Відповідачем, Липою Юрієм Михайловичем, було укладено шлюб, про що Відділом реєстрації актів цивільного стану в книзі реєстрації шлюбів  зроблено відповідний актовий запис за №520 та видано свідоцтво про шлюб І-ГЮ № 011892.
Від цього шлюбу ми маємо двох малолітніх дітей – Липу Назара Юрійовича, 02.09.2009 р.н. та Липу Ярослава Юрійовича, 12.05.2011 р.н.
    Вже більше двох років поспіль ми з чоловіком не проживаємо разом, між нами було припинено будь-які сімейні та шлюбні відносини, життя, яке б ґрунтувалося на почуттях взаємної любові, дружби та поваги, у нас немає.
    Я разом із синами проживаю окремо від Відповідача.
Різниця  в  поглядах  на  права та обов’язки подружжя, відсутність взаєморозуміння призвели до поступового погіршення взаємовідносин і як наслідок - до фактичного припинення шлюбних стосунків між мною та Відповідачем.
З травня 2015 року ми взагалі припинили будь-яке спілкування з Відповідачем,
Відповідно до ст. 55 СК України, дружина та чоловік зобов'язані піклуватись про побудову сімейних відносин між собою на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Ніяких почуттів, крім неприязні, між нами з відповідачем немає.
Для мене, як для жінки, відновлення хоча б дружелюбних відносин з відповідачем стало неможливим. Жодних спільних інтересів в мене з Відповідачем немає, так само, як і наміру продовжувати шлюб чи зберегти сім’ю, тому я вважаю, що наше подальше сімейне життя неможливе і такий шлюб суперечить як моїм інтересам, так і моральним засадам суспільства.
Відповідно до ст. 105 СК України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, а тому я змушена звернутись до суду з цією заявою.
Також Відповідач з травня 2015 року повністю припинив надання матеріальної допомоги на утримання спільних дітей, які постійно потребують нормального харчування, придбання одягу, лікування, витрат на навчання. Усе це потребує значних коштів, а враховуючи високі ціни та підвищення рівня необхідних витрат, я сама не здатна в повній мірі цього забезпечити.
Згідно зі ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Всупереч таким вимогам закону, Відповідач, який проживає окремо від неповнолітніх дітей, матеріально своїм дітям не допомагає, участі у їх вихованні не приймає та не виконує жоден із тих обов’язків, які покладені на нього законом як на батька.
Тому, враховуючи байдуже та невідповідальне ставлення Відповідача до своїх батьківських обов’язків, вважаю, що місце проживання дітей слід визначити зі мною.
Я можу забезпечити синам належні умови для їх проживання та виховання, але наші спільні діти постійно потребують нормального харчування, придбання одягу, лікування, витрат на навчання. Для всього цього необхідно мати значні кошти, а враховуючи високі ціни та підвищення рівня необхідних витрат, я сама не здатна в повній мірі цього забезпечити.
На момент звернення до суду з цим позовом, між нами не досягнуто згоди з приводу способу виконання ним свого обов’язку утримувати неповнолітніх дітей.     
Як випливає з положення ст. 181 СК України, у разі відсутності домовленості між батьками про способи виконання обов’язку з утримання неповнолітньої дитини тим із батьків, хто проживає окремо, інший, з ким проживає така дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом про стягнення аліментів на її утримання.
Оскільки, як мені відомо, Липа Юрій Михайлович отримує нерегулярний і мінливий дохід, вважаю, що встановлення аліментів у твердій грошовій сумі є найбільш доцільним, зважаючи на мінливий характер його доходів.
Відповідно до ст. 184 СК України, якщо платних аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, то аліменти можуть стягуватись за рішенням суду в твердій грошовій сумі, і я визначаю, що на момент подання цього позову до суду, розумним та достатнім розміром для утримання наших двох неповнолітніх дітей Відповідачем, до досягнення ними повноліття, є сума в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на кожну дитину на місяць.
Спору про поділ майна подружжя, між мною та Відповідачем немає.
На підставі ч.1 ст. 110 ЦПК України, позов про стягнення аліментів пред’являється за моїм зареєстрованим місцем проживання.
    Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 55, 105, 110, 112, 161, 180, 181, 184 Сімейного кодексу України та ч. 1 ст. 110 ЦПК України, -

 

П Р О Ш У      С У Д  :

1. Шлюб між мною, Липою Іриною Пилипівною 18.01.1981 р.н., та Липою Юрієм Михайловичем 30.04.1969 р.н., зареєстрований Відділом реєстрації актів цивільного стану Рівненського міського управління юстиції (актовий запис № 520 від 20.05.2006р.) - розірвати.
2. Визначити місце проживання малолітніх дітей 13.05.2011 р. н., та Липи Назара Юрійовича, 03.09.2009 р.н., з матір’ю, Липою Іриною Пилипівною 18.01.1981 р.н.
3. Стягнути з Липи Юрія Михайловича 30.04.1969 р.н., аліменти на користь Липи Ірини Пилипівни 18.01.1981 р.н.,  на утримання неповнолітніх дітей Липи Ярослава Юрійовича, 13.05.2011 р.н., та Липи Назара Юрійовича, 03.09.2009 р.н., у твердій грошовій сумі в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. щомісячно на кожну дитину, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подання позовної заяви до суду і до досягнення дітьми повноліття.

Додатки:
1.    Копія цієї позовної заяви, на 2-х арк.;
2.    Свідоцтво про шлюб серії І-ГЮ № 011892 видане 20.05.2006 р., 1 шт.;
3.    Копія свідоцтва про шлюб серії І-ГЮ № 011892 видане 20.05.2006 р., на 1-му арк.;
4.    Копія свідоцтва про народження Липи Я. Ю., на 1 арк., в 2-х екз.;
5.    Копія свідоцтва про народження Липи Н. Ю., в на 1 арк., в 2-х екз.;
6.    Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.

27 серпня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                                 Липа І.П.    

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів