ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про стягнення аліментів

В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
33028, м. Рівне вул. Шкільна, 1

Позивач:    Якова Ольга Василівна
яка проживає за адресою:
м. Рівне, вул. Глінки, 19, кв. 4
    

Відповідач:    Яков Володимир Ігорович
ІПН:3106016782
який проживає за адресою:
м. Рівне, вул. Процюка, 12, кв. 196

 


    

П О ЗО В Н А    З А Я В А
про стягнення аліментів

 12 серпня 2006 року між мною, Яковою Ольгою Василівною, та Відповідачем, Яковим Володимиром Ігоровичем, було укладено шлюб, про що Відділом реєстрації актів цивільного стану Рівненського міського управління юстиції в книзі реєстрації шлюбів зроблено відповідний актовий запис за №1249.
Від цього шлюбу ми маємо малолітню дитину – дочку Якову Тетяну Володимирівну, 14.06.2008 р.н..
Заочним рішенням Рівненського міського суду від 09 грудня 2015 року у справі №569/112/15-ц шлюб між мною та Яковим Володимиром Ігоровичем було розірвано.
З колишнім чоловіком ми не проживаємо разом, останнім часом ми взагалі припинили будь-яке спілкування з Відповідачем. Місце проживання дитини було визначено з матір’ю.
Відповідач з вересня 2015 року повністю припинив надання матеріальної допомоги на утримання спільної дитини, яка постійно потребує нормального харчування, придбання одягу, лікування, витрат на навчання. Усе це потребує значних коштів, а враховуючи високі ціни та підвищення рівня необхідних витрат, я сама не здатна в повній мірі цього забезпечити.
Згідно зі ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Всупереч таким вимогам закону, Відповідач, який проживає окремо від малолітньої дитини, матеріально своїй дитині не допомагає, участі у її вихованні не приймає та не виконує жоден із тих обов’язків, які покладені на нього законом як на батька.
Я можу забезпечити дитині належні умови для її проживання та виховання, але наша спільна дочка постійно потребує нормального харчування, придбання одягу, лікування, витрат на навчання. Для цього необхідно мати значні кошти, які я сама не здатна в повній мірі забезпечити.
На момент звернення до суду з цим позовом, між нами не досягнуто згоди з приводу способу виконання ним свого обов’язку утримувати неповнолітньої дитини.
Як випливає з положення ст. 181 СК України, у разі відсутності домовленості між батьками про способи виконання обов’язку з утримання неповнолітньої дитини тим із батьків, хто проживає окремо, інший, з ким проживає така дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом про стягнення аліментів на її утримання.
Оскільки, як мені відомо, Яков Володимир Ігорович отримує нерегулярний і мінливий дохід, вважаю, що встановлення аліментів у твердій грошовій сумі є найбільш доцільним, зважаючи на мінливий характер його доходів.
Відповідно до ст. 184 СК України, якщо платних аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, то аліменти можуть стягуватись за рішенням суду в твердій грошовій сумі, і я визначаю, що на момент подання цього позову до суду, розумним та достатнім розміром для утримання нашої малолітньої дитини Відповідачем, до досягнення нею повноліття, є сума в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на місяць.
На підставі ч.1 ст. 110 ЦПК України, позов про стягнення аліментів пред’являється за моїм зареєстрованим місцем проживання.
    Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 55, 180, 181, 184 Сімейного кодексу України та ч. 1 ст. 110 ЦПК України, -

 

П Р О Ш У      С У Д  :

Стягнути з Якова Володимира Ігоровича 14.01.1986 р.н, аліменти на користь Якової Ольги Василівни 29.01.1986 р.н., на утримання неповнолітньої дитини Якової Тетяни Володимирівни, 14.06.2008 р.н., у твердій грошовій сумі в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подання позовної заяви до суду і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:
1.    Копія рішення Рівненського міського суду від 09.12.2015р. про розірвання шлюбу, на 1 арк;
2.    Копія свідоцтва про народження Якової Тетяни Володимирівни, в на 1 арк.;
3.    Копія ідентифікаційного коду Якової В.І.;
4.    Копія цієї позовної заяви з додатками для Відповідача.
19 лютого 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                                Якова  О.В.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів