ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про стягнення аліментів 1

    РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ  СУД
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                         Позивач

                                                               Васько Наталія Олексіївна
м. Рівне, вул. Бурда 2, кв. 44

в інтересах якої діє
представник по довіреності
Плисюк Аліна Віталіївна
м. Рівне, вул. Букова 5, оф. 206а


Відповідач    Сонько Віктор Миколайович
Рівненська обл.., Гощанський район,
 с. Бабин, вул. Плоска, 5
Засоби зв’язку: невідомі

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів

З 06 серпня 1995 року по 17 січня 2007 року, позивач, Васько (Сонько) Наталія Олексіївна, перебувала в зареєстрованому шлюбі з відповідачем, Сонько Віктором Миколайовичем. Від шлюбу подружжя має доньку Сонько Аліну Вікторівну, 24 листопада 1996 року народження, яка після розірвання шлюбу залишилась проживати з матір’ю.
 Рішенням Рівненського міського суду від 15 січня 2005 року з відповідача було стягнуто на користь позивача аліменти на утримання доньки в твердій грошовій сумі по 202 грн. щомісячно.
24 листопада 2014 року Сонько Аліна Вікторівна досягла повноліття, а отже стягнення аліментів з Сонько Віктора Миколайовича припинилось.
В той же час, Сонько Аліна Вікторівна, починаючи з 02 жовтня 2014 року продовжує навчання, а саме була зарахована на 1 курс Вищої Банківської школи у м. Вроцлаві стаціонарної форми навчання за спеціальністю «Фінанси і бухгалтерський облік» ( довідка додається до позову).
Відповідно до п.2 Договору про надання освітніх послуг для студентів І і ІІ ступеня Вищої банківської школи у Вроцлаві навчання в Коледжі є платним. Згідно з  банківською довідкою  № 153611/2 від 30.09.2014 р. за навчання І рівня (1 курс) Сонько Аліни було сплачено 3 450,00 ( три тисячі чотириста п’ятдесят) злотих, що по курсу НБУ  станом на 30.09.2014 р. становить  13 558 (тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят вісім) гривень 00 коп.
Водночас необхідно щомісячно сплачувати близько 400 злотих ( в залежності від місяця), за проживання дитини у гуртожитку, що по курсу НБУ станом на 13.11.2015 р. становить 2300 грн. 79 коп
 Крім цього, Позивачем були понесені витрати пов’язані з вступом доньки до даного навчального закладу,  а саме:
-    105 злотих за квиток до Кракова, що по курсу НБУ станом на 03.02.2015 р. Становить 455 грн. 54 коп.;
-    432 грн.00 коп. за квиток до Вроцлава;
-    335 грн. 00 коп. за консультаційні послуги щодо оформлення віз;
-    100 євро за навчання, що по курсу НБУ станом на 13.06.2015 р. становить 1578 грн. 86 коп.;
-    17,00 злотих за виготовлення студентського квитка, що по курсу НБУ станом на 30.09.2015 р. становить 66 грн. 83 коп.;
-    178,74 злотих за проживання в студентському будинку до заселення в гуртожиток, що по курсу НБУ станом на 22.09.2014 р. становить 700 грн. 31 коп.
Також, Сонько Аліна постійно обстежується у офтальмолога, що спричиняє постійні витрати на обстеження та ліки (висновок лікаря додається до позову).
Відповідач грошей на утримання дитини не надає, хоча має таку можливість, так як є працездатним, отримує неофіційний дохід та немає інших осіб на утриманні.
Так як, моя довірителька, Васько Наталія Олексіївна, працює вчителькою, має невеликий дохід, якого не вистачає на утримання та навчання доньки, вона змушена звертатись до суду для стягнення аліментів у розмірі 1330 грн. 00 коп. з Сонька Віктора Миколайовича на утримання їх спільної дитини, Сонько Аліни Вікторівни, яка продовжує навчання.
Розмір аліментів розрахований відповідно до встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII прожиткового мінімуму
на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 вересня  2015 року - 1330 гривень.
Разом з тим, враховуючи загальний розмір витрат на навчання та проживання дитини, витрати на постійні медичні обстеження, відсутність можливості отримання дитиною самостійного заробітку та матеріальний стан позивача, вважаю обґрунтованим стягнення з відповідача зазначеного розміру аліментів.
 Відповідно до ст.198 СК України батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Згідно з ст.199 СК України якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної  допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх  до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.
Частиною першою статті 200 СК України передбачено, що суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і  (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу.
Відповідно до ст.182 СК України при визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
4) інші обставини, що мають істотне значення.
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу.
Статтею 184 Сімейного Кодексу передбачено, що якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.
Отже, Сонько Аліна Вікторівна продовжує навчання на контрактній основі,  стипендії не отримує та немає іншого доходу,  позивач немає можливості її самостійно матеріально утримувати, водночас відповідач є працездатним, забезпеченим, отримує неофіційний дохід, не має інших осіб на утриманні, а відтак він має всі можливості  виконувати свій обов’язок по утриманню дитини.
 Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення аліментів.
Відповідно до ч. 1 ст. 110 ЦПК України позови про стягнення аліментів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
Виходячи з вищевикладеного, на підставі ст.ст. 182, 184, 198-200 Сімейного Кодексу України, Законом України « Про Державний бюджет України на 2015 рік» п. 3 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» та керуючись ст.. 27, 44, 118-120 ЦПК України -

ПРОШУ СУД:

Стягнути з Сонька Віктора Миколайовича, 1974 року народження,уродженця с. Бабин Гощанського району Рівненської області на користь Васько Наталії Олексіївни аліменти на утримання Сонько Аліни Вікторівни, 24 листопада 1996 року народження в розмірі 1330 грн. 00 коп. (однієї тисячі триста тридцяти гривень) щомісячно, починаючи з 13 листопада 2015 року і  до закінчення дитиною навчання, але не довше ніж до досягнення нею  двадцяти трьох років.

Додатки:
1.    Копія паспорта Васько Н.О.,  на 2-х арк..;
2.    Копія картки платника податків Васько Н.О., на 1-му арк.;
3.    Копія свідоцтва про шлюб від 22.02.2015 р., на 1-му арк.;
4.    Копії свідоцтва про народження дитини, на 1-му арк.;
5.    Копія рішення суду про розірвання шлюбу,  на 1-му арк.;
6.    Копії свідоцтва про розірвання шлюбу, на 1-му арк.;
7.    Копія рішення суду про стягнення аліментів, на 1-му арк.;
8.    Копія листа від 20 жовтня 2015 року, на 1-му арк.;
9.    Оригінал супровідного листа від 24.10.2015 р., на 1-му арк.;
10.    Оригінал перекладу договору про надання освітніх послуг від 08.10.2014 р., на 7-х арк.;
11.    Оригінал перекладу довідки від 18.10.2014 р., на 2-х арк.;
12.    Оригінал перекладу підтвердження оплати готівкою від 30.09.2014 р., на 2-х арк..;
13.    Оригінал перекладу рахунку-фактури від 30.09.2015, на 4-х арк..;
14.    Оригінал перекладу студентського квітка, на 2-х арк..;
15.    Оригінал перекладу підтвердження оплати готівкою від 30.09.2015 р. № 160146/2,  на 2-х арк.;
16.    Оригінал перекладу підтвердження оплати готівкою від 30.09.2015 р. № 151951/2,  на 2-х арк.;
17.    Оригінал перекладу підтвердження оплати готівкою від 09.12.2014 р. № 387241/2,  на 2-х арк.;
18.    Оригінал перекладу довідки від 25.07.2014 р.,  на 2-х арк..;
19.    Оригінал перекладу підтвердження оплати готівкою від 07.10.2015 р. № 197762/2,  на 2-х арк..;
20.    Копія довідки мед. центру «Аніко» та копія виписки № 11331.ЛОЗ/2, на 1-му арк.;
21.    Копія квитанції № 27448471 від 03 вересня 2014 р та № 17500360 ., на 1-му арк.;
22.    Копія квитка від 03.02.2015 р. та від 14.08.2014 р , на 1-му арк.;
23.    Копії довіреності представника від 12.08.2015 р., на 1-му арк.;
24.    Копія свідоцтва про одруження від 15.10.2015 р., на 1-му арк.
25.    Копія заяви про отримання суд.повідомлень від 13.11.2015 р., на 1 арк.
26.    Копія цієї позовної заяви для відповідача з додатками, в 1-му екз., на 46 арк.

12 листопада 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                       А.В. Плисюк
* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів