ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

    В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1


Позивач:

Вацак Світлани Василівни
33000, м. Рівне, вул. Альпійська, 20, кв. 34

Відповідач:
Фізична особа-підприємець
Гобан Вікторія Володимирівна
30100, м. Нітішин, Хмельницька обл.,
вул. Вільги, буд. 20, кв. 5

           Ціна позову 6881,70 грн.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

Рішенням Рівненського міського суду від 26 березня 2015 року у цивільній справі № 569/123/13-ц за позовом Вацак Світлани Василівни до фізичної особи-підприємця Гобан Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості по заробітній платі було вирішено стягнути з Відповідачки на мою користь заборгованість по заробітній платі у сумі 19822 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот двадцять дві) гривні 83 копійки, середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні у сумі 24889 (двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять) гривень 90 копійок та витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, у сумі 900 (дев'ятсот) гривень 48 копійок.
Рішенням Апеляційного суду Рівненської області 30 травня 2015 року та Рішення Рівненського міського суду від 26 березня 2015 року було частково змінено, зменшено суму заборгованості із заробітної плати, яка підлягає стягненню з фізичної особи-підприємця Гобан Вікторії Володимирівни на користь Вацак Світлани Василівни з 19 822, 83 грн. до 16 590 (шістнадцяти тисяч п'ятсот дев'яносто) грн. 83 коп., а суму середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні з 24 889, 90 грн. до 3 000 (трьох тисяч) грн.
Рішення Апеляційного суду Рівненської області набрало законної сили з моменту його проголошення, тобто 30 травня 2015 року.
03 липня 2015 року Рівненським міським судом було видано виконавчий лист на підставі рішення суду у справі №569/123/13-ц про стягнення з фізичної особи-підприємця Гобан Вікторії Володимирівни на користь Вацак Світлани Василівни заборгованості по заробітній платі у сумі 16 590 (шістнадцяти тисяч п'ятсот дев'яносто) грн. 83 коп., середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні з у сумі 3 000 (трьох тисяч) грн. та витрат, пов’язаних з проведенням судової експертизи, у сумі 900(дев’ятсот) гривень 48 копійок.
Зазначений виконавчий лист був направлений Вацак С.В. як у  відділ державної виконавчої служби Нетішинського міського управління юстиції на виконання.
Постановою про закінчення виконавчого провадження 18.11.2015 року державним виконавцем відділу ДВС Нетішинського міського управління юстиції виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/123/13-ц від 03.07.2015 року на підставі п.8 ч.1 ст.49, ст.. 50 Закону України «Про виконавче провадження» було закінчене через – фактичне повне виконання згідно пл.дор.№1044 від 12.11.2015 року.
Рішення суду у справі №569/123/13-ц про стягнення з фізичної особи-підприємця Гобан Вікторії Володимирівни на користь Вацак Світлани Василівни про стягнення заборгованості по заробітній платі, зокрема середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні набрало чинності 30 травня 2015 року, а фактично виконане було лише 12 листопада 2015 року.
Відповідно до ч.3 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Згідно із ч. 1 ст. 117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
За змістом ст. ст. 116, 117 КЗпП України, за своєю сутністю середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні не належить до неустойки та не є санкцією за невиконання грошового зобов'язання. Це компенсаційна виплата за порушення права на оплату праці, яка нараховується у розмірі середнього заробітку.
Вважаю, що за період з 30 травня 2015 року по 12 листопада 2015 року на мою користь  підлягає стягненню сума середнього заробітку виходячи з наступного.
Непроведення з вини власника або уповноваженого ним органу розрахунку з працівником у строки, передбачені статтею 116 КЗпП України, є підставою для відповідальності, передбаченої статтею 117 Кодексу, тобто виплати працівникові його середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Після ухвалення судового рішення про стягнення заборгованості із заробітної плати роботодавець не звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП України, а саме виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.
Такого самого по суті висновку дійшов і суд касаційної інстанції в ухвалах від 17 травня 2012 р. (№ 6-47110св12) та від 19 липня 2012 р. (№ 6-14417св13).
Правова позиція на підтвердження зазначених доводів викладена також Верховним Судом України у справі 6-144ц14 від  30 січня  2014 року.
Таким чином, період з 30.05.2015 року по 12.11.2015 року є часом затримки повного розрахунку, за прострочення якого стягується середня заробітна плата.
Відповідно до п.8 постанови КМУ № 100 від 08.02.1995 року "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи проводяться шляхом множення середньоденного ( годинного) заробітку на число робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством календарних днів, які мають бути оплачені середнім заробітком.
Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 4 цього Порядку.
Згідно абз. 3 п.4 Постанови №100 в інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.
Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.
Згідно п. 3 Трудового Договору № 22221100375 між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, від 10 грудня 2011 працювала у фізичної особи-підприємця, встановлено розмір заробітної плати – мінімальна заробітна плата на місяць.
Розміри мінімальної заробітної плати на 2015 рік затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" від 28.12.2014 р. N 80-VIII з 01 січня 2015 року становив 1218 грн.(затримка розрахунку відбулась у 2015 році).
Середньоденна заробітна плата складає: 1218 (розмір мінімальної заробітної плати передбачена трудовим договором) / 20(середня кількість робочих  днів у місяці) = 60,90 грн.
Кількість робочих днів затримки повного розрахунку з 30.05.2015 року по 11.11.2015  = 113 днів.
Розрахунок середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні з 30.05.2015 року по 12.11.2015 року проводиться наступним чином:
60,90 грн. (середньоденна заробітна плата) Х 113 (Кількість робочих днів затримки повного розрахунку) = 6881,70 грн.
З врахуванням того, що з вини Фізичної особи-підприємця Гобан Вікторії Володимирівни розрахунку зі мною, Воцак Світланою Василівною, як працівником, у строки, передбаченi статтею 116 КЗпП України не було здійснено, це є пiдставою для вiдповiдальностi, передбаченої статтею 117 Кодексу , тобто виплати працiвниковi його середнього заробiтку за весь час затримки по день фактичного розрахунку, тому з відповідача слід стягнути середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за період з 30.05.2015 року по 12.11.2015 року.
Відповідно до п.1 ч.1 ст 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі, тому судовий збір за подання цієї позовної заяви мною не сплачується.
Відповідно до ч.1 ст.110 ЦПК України, цей позов, що виник з трудових правовідносин, пред’являється за зареєстрованим місцем проживання Позивача.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 116, 117 КЗпП України, ст.ст. 3,15, 110, 118-120 ЦПК України, -

 

ПРОШУ СУД:

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Гобан Вікторії Володимирівни на користь Вацак Світлани Василівни середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за період з 30.05.2015 року по 12.11.2015 року у сумі 6881,70 грн. (шість тисяч вісімсот вісімдесят одну гривню 70 копійок).

ДОДАТОК:
1.    Копія рішення Рівненського міського суду від 26 березня 2015 року;
2.    Копія рішення Апеляційного суду Рівненської області 30 травня 2015 року;
3.    Копія виконавчого листа №569/123/13-ц від 03.07.2015 року;
4.    Копія постанови про закінчення виконавчого провадження 18.11.2015 року;
5.    Копія Трудового Договору № 22221100375  від 10 грудня 2011року;
6.    Копія правової позиції Верховного Суду України у справі 6-144ц13 від 29 січня  2014 року;
7.    Копія цієї позовної заяви з додатками для відповідача.
27 січня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                                С.В. Вацак    

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів