ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Скарга на бездіяльність начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності

    Слідчому судді Рівненського міського суду Рівненської області

захисника підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
Буки Ярослава Михайловича,–

Адвоката Процюка М.І.,
33022, м. Рівне, вул. Майдана, 2,

в кримінальному провадженні
№ 12015180000000188, внесеному до ЄРДР 26.06.2015 року,

на бездіяльність начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в

Рівненській області Васька Т.У. по розгляду клопотання та ненадання для ознайомлення 

матеріалів досудового розслідування  в кримінальному провадженні

 


   
С К А Р Г А
(в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України)

Я, адвокат Процюк Микола Іванович, здійснюю захист інтересів Буки Я.М., який підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в кримінальному провадженні № 12015180000000188.
03 жовтня 2015 року Буці Я.М. було оголошено про підозру.
06 жовтня 2015 року на ім’я Васька Т.У., яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні,  мною було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК України (отримано адресатом 06.10.2015 р.).
 Відповідно до ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
Відповідно до положень ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй.
Станом на 16 жовтня 2015 року жодних повідомлень про результати розгляду вказаного клопотання я не отримував, постанови про відмову в задоволенні клопотання на мою адресу не надходило, з матеріалами справи не ознайомлений.
Вважаю таку бездіяльність щодо неприйняття рішення за результатами розгляду клопотання і ненадання для ознайомлення матеріалів досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12015180000000188 в порядку ст. 221 КПК України за клопотанням сторони захисту незаконною.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 42, 45-48,  220, 221, 303 КПК України, -

 

П Р О Ш У:

1. Визнати незаконною бездіяльність та зобов’язати начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області Васька Т.У. розглянути по суті клопотання сторони захисту від 06.10.2015 р. та надати для ознайомлення матеріали досудового розслідування  в кримінальному провадженні № 12015180000000188 внесеному до ЄРДР 26.06.2015 року.

Додаток:
1.    Копія клопотання про знайомлення з матеріалами досудового розслідування від 06.10.2015 р., на 1 арк.
2.    Ордер адвоката, на 1 арк.;
3.    Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, на 1 арк.;16 жовтня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                           Процюк М. І.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів