ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про скасування постанови про адміністративне правопорушення.

В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Позивач:            Іванов Олег Антонович

33024, м. Рівне, Рівненська обл., вул. Макарова, 38/173

тел.0939878677 ,

електронна адреса: відсутня,

реєстраційний номер платника податків:

3035814444.

 

Відповідач:          Інспектор патрульної поліції УПП у м. Львові

Малаховська Світлана Василівна

79000, вулиця Перфецького, 19, Львів, Львівська обл.,

телефон та електронна адреса: не відомі,

реєстраційний номер платника податків не відомий.

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про скасування постанови

 

28 жовтня 2018 року поліцейським УПП в м. Львові ДПП рядовим поліції  Малаховською С.В. відносно мене винесена постанова про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серії НК № 636769. Відповідно  до винесеної постанови, мною нібито було скоєно адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 122 КУпАП. Як зазначено в постанові, керуючи транспортним засобом Chevrolet Lacetti, номерний знак ВК 3655 СА, 28.10.2018 року о 17:45 год, я порушив вимогу знаку 5.33 «Пішохідна зона» з додатковою табличкою до нього 7.4.1. «Субота, недільні і святкові дні».

Притягнення до адміністративної відповідальності є необґрунтованим та недоведеним, а зазначена постанова є незаконною та підлягає скасуванню з наступних підстав.

Частина 1 ст. 122 КУпАП передбачає накладення штрафу за «перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками».

Відповідно до п. 3.1 розділу 33 Постанови КМУ «Про правила дорожнього руху» від 10.10.2001 року: "Рух заборонено". Забороняється рух усіх транспортних засобів у випадках, коли: початок пішохідної зони позначено знаком 5.33;

5.33 "Пішохідна зона". Інформує про особливості і умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами. Дія знаків 5.31, 5.33 і 5.39 поширюється на всю позначену ними територію.

 

Дійсно, 28.10.18 року приблизно о 17 год. 00 хв. я керував власним транспортним засобом, рухаючись вулицями міста Львів, однак Правил дорожнього руху не порушував, оскільки працівниками поліції я був зупинений поза дією і не в зоні бачення вищеперерахованих знаків, про що я зазначив в оскаржуваній постанові.

Згідно ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

За нормою ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

З огляду на вищезазначене, працівник патрульної поліції не має права притягати водія до адміністративної відповідальності без доказів та без з’ясування всіх обставин справи. Звинувачення не може ґрунтуватися лише на припущеннях працівника патрульної поліції. Так, стаття 62 Конституції України передбачає, що всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Жодних доказів, які свідчать про те, що я вчинив адміністративне правопорушення працівником поліції надано не було, однак, відразу на місці зупинки було складено оскаржувану постанову та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 255.00 грн.

 

Відповідно до Рішення КСУ у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 26 травня 2015 року,  «підстав для ототожнення місця вчинення адміністративного правопорушення з місцем розгляду справи про таке правопорушення немає, а словосполучення "на місці вчинення правопорушення" і "за місцем його вчинення", які містяться у статтях 258, 276 Кодексу, мають різне цільове спрямування і різний правовий зміст. Зокрема, словосполучення "за місцем його вчинення", застосоване у положенні частини першої статті 276 Кодексу, за якою "справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення", вказує на місцезнаходження органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення у межах його територіальної юрисдикції згідно з адміністративно-територіальним устроєм України».

З огляду на вищенаведене, винесенню рішення про накладення стягнення у справі про адміністративне правопорушення мають передувати дії повноважної особи щодо розгляду та заслуховування доводів порушника, дослідження доказів саме за місцем знаходження, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення, але аж ніяк не в місці зупинки, тобто на дорозі.

 

Згідно з частиною першою статті 268 Кодексу особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову у справі.

У наведених положеннях Кодексу визначено систему правових механізмів щодо забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на стадії розгляду уповноваженим органом (посадовою особою) справи про адміністративне правопорушення, зокрема, з метою запобігти безпідставному притягненню такої особи до відповідальності. Водночас вказані положення є законодавчими гарантіями об’єктивного і справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення, реалізація яких можлива лише у разі, якщо особі буде надано достатній проміжок часу для підготовки до розгляду справи, пошуку адвоката, ознайомлення з матеріалами справи, тощо. Однак, мою вимогу щодо реалізації наданого законом права скористатись правовою допомогою адвоката працівниками поліції було проігноровано, чим грубо порушено мої права.

 

Згідно ст. 283 КУпАП, постанова обов’язково повинна містити правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження. Винесена постанова не відповідає даним вимогам, так як в ній не зазначено строки і порядок її оскарження.

Відповідно до ст.2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

Відповідно до ст.71 КАС України - в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

За таких обставин, відповідач у справі зобов'язаний довести правомірність свого рішення про притягнення позивача до адміністративної відповідальності та, зокрема, довести факт вчинення позивачем порушення ПДР відповідними доказами.

Відповідно до ст. 276 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

На виконання п.11 ч.5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, повідомляю, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до ч.4 ст.288 КУпАП України, особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 288, ст. 293 КУпАП України, ст.ст. 5, 44, 77, 160, 161, 286 КАС України -

 

ПРОШУ:

 

Скасувати постанову поліцейського УПП в м. Львові ДПП рядового поліції  Малаховської Світлани Василівни серії НК № 636769 від 28.10.2018 року про притягнення  Іванова Олега Антоновича до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передбаченого ч.1 ст. 122 КУпАП та закрити справу про адміністративне правопорушення у зв’язку з відсутністю складу та події адміністративного правопорушення.

 

Додатки:

  1. Копія постанови про адміністративне правопорушення, на 1 арк.
  2. Копія позовної заяви з додатками для відповідача, на 4 арк.

 

«___» ________________ 2018 року                                                                              О.А. Іванов

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів