ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Відзив на позовну заяву про стягнення аліментів.

В ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ суд Рівненської області

 

судді РАЛЕЦЬ Р.В.

по справі  №559/444/19

 

Відповідач:            Іванов Ігор Олександрович,

місце реєстрації: 34402, Рівненська область, м. Вараш, м-н Перемоги, буд.24,

місце фактичного проживання: м. Дубно, провулок Стеценка, буд.9,

телефон +30957764444,

адреса електронної пошти: відсутня,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2707114444

 

Позивач:                Іванова Світлана Володимирівна,

місце реєстрації: 35604, Рівненська область, м. Дубно, вул. Щоголіва, буд.13

телефон +380502213333,

адреса електронної пошти: невідома,

ідентифікаційний номер облікової картки платника податків: 2962813333.

 

ВІДЗИВ НА  ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

 

В провадженні Дубенського міськрайонного суду Рівненської області знаходиться цивільна справа №559/4444/19 за позовом Іванової Світлани Володимирівни до Іванова Ігоря Олександровича про стягнення аліментів та утримання дітей.

Ознайомившись зі змістом позовної заяви, вважаю за необхідне подати відзив, так як позовні вимоги Іванової С.В. про стягнення з мене на її користь 1/3 частки з усіх моїх доходів на утримання кожної дитини є безпідставними та необґрунтованими.

Дійсно, між мною та Світланою Володимирівною в 2004 році офіційно було зареєстровано шлюб, в період перебування в якому у нас народилася донька – Іванова Юлія Ігорівна, 13.11.2005 року народження, та син – Іванов Микола Ігорович, 03.09.2012 року народження.

Рішенням Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 06 травня 2020 року шлюб між нами було розірвано.

Твердження позивачки про те, що моя батьківська турбота закінчується на щомісячних 175 гривнях на утримання дітей не відповідає дійсності. Спільне проживання з дружиною ми припинили фактично з березня 2020 року. Переїхавши до своїх батьків, які також проживають в місті Дубно, я жодним чином не припинив бачитись і спілкуватись з Юлією і Миколою, навіть попри те, що їх матір активно налаштовує дітей проти батька. Окрім того, я систематично беру участь в матеріальному забезпеченні дітей. Я постійно надавав кошти як дітям, так і безпосередньо колишній дружині (копії банківських виписок додаю), забезпечував їх продуктами харчування (копії чеків додаю), іншими необхідними речами, оплачував садочок для молодшого сина. Вимога позивачки про стягнення аліментів взагалі є надуманою та передчасною, оскільки це мої рідні донька та син, яких я люблю і буду матеріально допомагати незалежно від того чи буде рішення суду чи ні.

Крім того, розмір аліментів, про стягнення яких просить позивачка, є необґрунтованим, вимога про стягнення з мене на користь Іванової Світлани Володимирівни 1/3 частки з усіх моїх доходів на утримання кожної дитини не підтверджена належними і допустимими доказами та суперечить нормам чинного законодавства.

Зокрема, згідно ч.1 ст. 182 Сімейного кодексу України, при визначенні розміру аліментів суд враховує:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

31 березня 2020 року Наказом начальника ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області  мене було звільнено зі служби цивільного захисту у запас Збройних Сил України, припинено контракт, виключено з кадрів ДСНС України та знято з усіх видів забезпечення (копія трудової книжки та витягу з наказу додається). На даний час я займаюся підготовкою документів для реалізації права на пенсійне забезпечення, відтак моє матеріальне забезпечення не дозволяє сплачувати аліменти в розмірі, про який просить позивачка.

Відповідно до результатів дослідження магнітно-резонансної томографії, в мене наявні явища остеохондрозу, патології міжхребцевих дисків. Згідно виписки з медичної картки, в мене наявні симптоми виразкової хвороби 12 п.к. та хронічного калькульозного холециститу.

В період роботи я дійсно був зареєстрований і періодично (з понеділка по п’ятницю) проживав в місті Вараші. Після звільнення та припинення фактичних шлюбних відносин з позивачкою, я проживаю разом зі своїми непрацездатними батьками, які перебувають у мене на утриманні– Іванова Оленою Володимирівною, 30 березня 1947 року народження, та Іванов Олександром Демидовичем, 03 травня 1942 року народження, за адресою: м. Дубно, провулок Стеценка, буд.9. Через свій похилий вік та стан здоров’я (у мами – виразкова хвороба шлунка, у батька – остеохондроз та інфаркт міокарда) мої батьки потребують постійного стороннього догляду та піклування (копії пенсійних посвідчень додаються).

Частиною 5 статті 183 СК України передбачено, що той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до ч.2 статті 70 закону України «Про виконавче провадження», із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості: у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків;

Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами (ч.3 закону України «Про виконавче провадження»).

Вимога позивачки про стягнення з мене 2/3 частини всіх моїх доходів не відповідає вимогам чинного законодавства, розмір аліментів є необґрунтовано великим, не враховує мого реального матеріального положення та інші істотні обставини, що мають значення для вирішення подібного роду питань.

Виходячи з норм матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, саме на позивачці в даному випадку лежить обов’язок доведення можливостей відповідача сплачувати аліменти. Лише та обставина, що на батьків покладено обов'язок утримувати   дитину до досягнення нею повноліття, сама по собі не може бути підставою для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ч.6 ст. 81 ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Позивачка не надала належних та допустимих доказів, які б свідчили про моє матеріальне становища та спроможність сплачувати аліменти у заявленому нею розмірі.

Враховуючи вищенаведене, я не відмовляюсь від утримання своїх неповнолітніх дітей, однак, вважаю необхідну, достатню для забезпечення потреб сина і доньки та таку, що я маю можливість сплачувати суму аліментів в розмірі 1/3 частини всіх моїх доходів на двох дітей.

Відповідно до ч. 9 ст. 7 Сімейного кодексу України, сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

На підставі викладеного та у відповідності зі ст.ст. 43, 178 ЦПК України, –

П Р О Ш У    С У Д  :

 1. Позовні вимоги Іванової Світлани Володимирівни про стягнення з мене, Іванова Ігоря Олександровича, на її користь аліментів на утримання дітей – Іванової Юлії Ігорівни та Іванова Миколи Ігоровича, у розмірі 1/3 частки у усіх видів мого заробітку (доходу) щомісячно, але не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму на утримання кожної дитини відповідно віку задовольнити частково.
 2. Призначити сплату аліментів на утримання двох дітей - доньки Іванової Юлії Ігорівни та сина Іванова Миколи Ігоровича - в розмірі 1/3 мого заробітку (доходу) щомісячно.

 

Додатки:  

 

 1. Квитанція про направлення відзиву для позивача, на 1 арк. (надається суду в оригіналі);
 2. Копії чеків, на 3 арк. (оригінали знаходяться у відповідача);
 3. Дублікати банківських чеків, на106 арк.(надається суду в оригіналі);
 4. Копія трудової книжки та витягу з наказу про звільнення, на 4 арк. (оригінал знаходиться у відповідача);
 5. Копія результатів дослідження магнітно-резонансної томографії, на 1 арк. (оригінал знаходиться у відповідача);
 6. Копія виписки з медичної картки, на 1 арк. (оригінал знаходиться у відповідача);
 7. Копія свідоцтва про народження Іванова І.О., на 1 арк. (оригінал знаходиться у відповідача);
 8. Копія паспорту та пенсійного посвідчення Іванов О.В., на 2 арк. (оригінал знаходиться у відповідача);
 9. Копія паспорту та пенсійного посвідчення Іванова О.Д., на 2 арк. (оригінал знаходиться у відповідача);
 10. Копія довідки медичного реабілітаційного центру «Південний Буг», на 1 арк. (оригінал знаходиться у відповідача).

 

28 травня 2020 року.                                                                                            І.О. Іванов                      

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів