ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Заява про скасування судового наказу.

 В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ________________

33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

 

суддя Тимощук О.Я.

справа № 569/4444/20

 

Боржник:        Іванова Оксана Миколаївна

33000, м. Рівне, вул. А. Мельника,2, кв.40

тел. 096-57-14-444

електронна адреса відсутня,

реєстраційний номер платника податків:

2871614444

 

Заявник:         ТОВ «Рівнетеплоенерго»

місцезнаходження: 33027, м. Рівне,                вул. Д. Галицького, 27,

тел. не відомий,

електронна адреса не відома,

код ЄДРПОУ: 36598008

 

З А Я В А

про скасування судового наказу

03 квітня 2020 року Рівненським міським судом Рівненської області було видано судовий наказ у справі 569/4444/20 про стягнення з мене, Івановаї Оксани Миколаївни, на користь ТОВ «Рівнетеплоенерго» боргу за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у сумі 26 203, 87 грн. та судового збору в сумі 210, 20 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 170 ЦПК України, боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав… ». Копію судового наказу я отримала 15 червня 2020 року шляхом особистого вручення поштового відправлення.

Ознайомившись зі змістом заяви про видачу судового наказу та безпосередньо із судовим рішенням, вважаю вимоги стягувача безпідставними та необґрунтованими, а судовий наказ таким, що підлягають скасуванню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст. 12 закону України «Про житлово-комунальні послуги» (в редакції, що була чинною на момент виникнення спору), відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Частина друга цієї статті визначає склад учасників, які задіяні в сфері надання комунальних послуг, якими є: власник, споживач, виконавець, виробник.

Статтею 8 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 21 липня 2005 р. №630 передбачено, що послуги  надаються споживачеві  згідно  з договором,  що оформляється на основі типового договору  про  надання  послуг  з централізованого  опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Договір являє собою письмовий документ, в якому зазначається перелік послуг, які надаються, права та обов’язки сторін, ціна послуги, порядок її оплати та інше. Договір укладається між виконавцем послуги з однієї сторони та конкретною особою-споживачем – з іншої (у випадку, якщо це індивідуальний договір). Тобто договір укладається безпосередньо не на конкретну нерухомість, а з конкретною особою, яка в ній проживає чи провадить певну діяльність. З цього випливає персоніфікованість такого договору, його дія розповсюджується лише на сторони, які його уклали.

Я, Іванова О.М., набула у власність квартиру за адресою м. Рівне, вул. А.Мельника, 2, кв.40, 27 квітня 2017 року на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області       Самсонюком О.А. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності зареєстровано 27.04.2017 року. Попереднім власником квартири з 21 вересня 2000 року по 27 квітня 2017 року був Петров Микола Васильович.

Дійсно, як зазначено ТОВ «Рівнетеплоенерго» в заяві про видачу судового наказу, між мною та заявником був укладений договір про надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від 29 травня 2017 року. З того часу я оплачую послуги своєчасно, в повному обсязі  згідно рахунків за теплопостачання (копії квитанцій додаються). Про належне виконання мною взятих на себе зобов’язань з оплати послуг теплопостачання свідчить  і додана до заяви про видачу судового наказу  копія оборотної відомості по особовому рахунку.

В свою чергу, заявник на підтвердження порушення мною своїх зобов’язань щодо своєчасного внесення поточних платежів та виникнення в мене внаслідок цього заборгованості за надані послуги теплопостачання в розмірі 26 230, 87 грн., додає вищевказану копію оборотної відомості по особовому рахунку № 00064444 за період з березня 2014 року по лютий 2020 року, тобто включаючи період, коли я власником квартири не була та, відповідно, послугами теплопостачання не користувалась. Крім того, станом на момент укладення мною договору із постачальником (травень 2017 рік) по особовому рахунку вже була наявна заборгованість в сумі 44 685, 70 грн.

Відповідно до ст.322 ЦК України, на власника покладається тягар утримання майна. Таким чином, новий власник майна не зобов’язаний повертати борги попереднього власника, якщо він не брав на себе обов’язку з їх сплати. Договори про надання послуг не обтяжують майна, а в договорі дарування квартири відсутні відповідні умови про перехід обов’язку погашення боргів до обдарованого.

В Постанові ВС/ВП у справі № 757/45133/15-ц від 08.05.2018 року, Велика Палата на основі всебічно досліджених фактичних обставин справи та нормативної бази, що регулює дані відносини прийшла до висновку, що зобов'язання з розірвання договору про постачання електричної енергії з попереднім споживачем покладені на сторони такого договору і новий власник, який виявив бажання стати споживачем електричної енергії, не наділений ні повноваженнями вчиняти дії, направлені на розірвання договору про постачання електричної енергії, стороною якого він не був, ні нести будь-яких обов'язків у правовідносинах, які виникли між іншими суб'єктами.

Окрім того, в лютому 2018 року та в травні 2019 року заявник вже звертався до Рівненського міського суду Рівненської області з вимогами про стягнення заборгованості колишнього власника квартири (справа №569/2222/18 та №569/3333/19 відповідно). Видані судом першої інстанції судові накази ухвалами від 26 лютого 2018 року та від 01 липня 2019 року було скасовано. Чергове подання ТОВ «Рівнетеплоенерго» завідомо безпідставної заяви є очевидним зловживанням процесуальними правами.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 165 ЦПК України, суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо судом раніше виданий судовий наказ за тими самими вимогами, за якими заявник просить видати судовий наказ. В порушення вказаних вимог закону, суд першої інстанції без врахування всіх обставин, що мають значення для встановлення істини у справі та наявності між ТОВ «Рівнетеплоенерго» та мною спору про право повторно видав судовий наказ про стягнення з мене боргу за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Частиною першою статті 137 ЦПК України передбачено, що витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

У зв’язку із складанням та поданням заяви про скасування судового наказу я вимушена була звертатись за професійною правничою допомогою адвоката, вартість послуг якого становила 1 000 гривень.

На підставі викладеного та у зв’язку з тим, що у заявника відсутні будь-які правові підстави звертатися до мене з вимогами щодо погашення заборгованості за період, коли я власником квартири не була і послугами теплопостачання не користувалась, а також враховуючи те, що порушень зобов’язань зі своєчасної оплати послуг з моменту укладення договору не допускала, керуючись ст. 43, 170  Цивільного процесуального  кодексу України, -

ПРОШУ  СУД :

 1. Судовий наказ, виданий 03 квітня 2020 року Рівненським міським судом Рівненської області у справі 569/4444/20 про стягнення з Івановаї Оксани Миколаївни на користь ТОВ «Рівнетеплоенерго» боргу за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у сумі 26 203, 87 грн. та судового збору в сумі 210, 20 грн, скасувати.
 2. Стягнути із заявника, ТОВ «Рівнетеплоенерго» (місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 27, код ЄДРПОУ: 36598008), на користь Іванової Оксани Миколаївни судові витрати по справі, що складаються із витрат на правову допомогу в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень 00 коп. та суми сплаченого за подання заяви про скасування судового наказу судового збору в розмірі 105 (сто п’ять) гривень 10 коп.

 

Додатки:

 • Копія паспорту Іванової О.М. та ідентифікаційного коду, на 3 арк. (оригінал знаходиться в боржника);
 • Копія листа та інформації з офіційного сайту Укрпошта щодо відслідкування поштового відправлення № 3302806902664, на 2 арк.;
 • Копія договору дарування від 04.2017 року, на 2 арк. (оригінал знаходиться в боржника);
 • Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк. (оригінал знаходиться в боржника);
 • Копія ухвали про скасування судового наказу від 26 лютого 2018 року, на 1 арк. (оригінал знаходиться в боржника);
 • Копія ухвали про скасування судового наказу від 01 липня 2019 року, на 1 арк. (оригінал знаходиться в боржника);
 • Копія квитанцій про оплату послуг, на 12 арк. (оригінали знаходяться в боржника);
 • Відомості з особистого кабінету споживача, на 2 арк.;
 • Копія договору про надання правової допомоги та додатку до нього, на 2 арк. (оригінал знаходиться в боржника);
 • Копія квитанція про оплату гонорару, на 1 арк.(оригінал знаходиться у боржника);
 • Копія акту виконаних робіт, на 1 арк. (оригінал знаходиться у боржника);
 • Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк (надається суду в оригіналі).

 

 

 

«__»  червня 2020 року                                                                                    О.М. Іванова

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів