ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Угода про примирення між потерпілою та обвинуваченим

УГОДА

про примирення між потерпілою та обвинуваченим

у кримінальному провадженні № 12017180010004444

 

м. Рівне                                                                                                                                                                                                                                          «____» лютого 2020 року

 

Cторони об`єднаного кримінального провадження № 12017180010004444 від 07.11.2017 про обвинувачення Іванова І.М. за ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 185 КК України

 

Обвинувачений: Іванов Іван Миколайович, 03.02.1995 року народження, зареєстрований за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 55А, кім. 416, паспорт: серія МЮ номер 264544, виданий Дубровицьким РВ УМВС в Рівненській області 10.03.2011 року, громадянин України, з вищою освітою, неодружений, непрацюючий

 

Потерпіла: Петрова Ольга Борисівна, 16.03.1999 року народження: зареєстрована за адресою: м. Рівне, вул. Лермонтова, 7, кв.26, паспорт: серія МЮ номер 276544, виданий Рівненським РВ УМВС 12.12.2015 року, неодружена, працює оператором в УНЛ «Космолот»

керуючись ст.ст.468, 469, 471, 473, 474 КПК України, не порушуючи права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, повністю розуміючи характер обвинувачення, діючи добровільно, без застосування насильства, примусу, погроз, підтверджуючи, що укладання угоди не є наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, уклали дану Угоду про примирення із

Потерпіла та обвинувачений дійшли згоди щодо :

  • формулювання обвинувачення Іванов Іван Миколайовича в тому, що він, 28 лютого 2018 року, приблизно о 10 год. 00 хв., знаходячись на законних підставах в орендованій ним квартирі №1 по вул. Відінській, 5В в м. Рівне, яку також орендувала Петрова Ольга Борисівна, отримавши доступ від останньої до належного їй рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою інтернет банкінгу «Приват24», під час здійснення операції з переказу коштів на прохання Петрової О.Б., маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, скориставшись відсутністю спостереження за ним з боку інших осіб, таємно заволодів грошовими коштами Петрової О.Б. в сумі 1 450 грн., шляхом переведення коштів на власний картковий рахунок ПАТ «А-Банк», чим завдав потерпілій шкоди у вказаному розмірі;
  • правової кваліфікації обвинувачення – своїми умисними діями, які виразились у таємному викрадені чужого майна (крадіжка), вчиненими повторно, Іванов І.М. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.185 КК України (злочин середньої тяжкості);
  • розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, який становить 1 450 гривень. Цивільний позов потерпілою не заявлявся. Шкода відшкодована в повному обсязі;
  • покарання, яке має бути призначене Іванову Івану Миколайовичу. Враховуючи те, що Іванов І.М. в повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, наявні більше двох пом'якшуючих покарання обставин, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування завданих збитків, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого  злочину, враховуючи дані про особу обвинуваченого, який є особою молодого віку, винним себе визнав повністю, щиро розкаюється у вчиненому, на обліку в лікаря нарколога та психіатра не перебуває,  потерпіла до нього жодних претензій не має, обставини, що обтяжують покарання відсутні (вчинення злочину повторно є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, вину у вчиненні якого Іванов І. М. визнав), сторони домовились про  можливість застосування до обвинуваченого ст.69 КК України та призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини статті Особливої частини кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень.

Зважаючи на те, що Іванов І.М. був засуджений вироком Рівненського міського суду Рівненської області від 26 січня 2018 року за ч.2 ст.190 КК України до 3 років обмеження волі та звільнений на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку 2 роки з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст.76 КК України, за цією угодою остаточне покарання обвинуваченому призначене у вигляді штрафу, яке у відповідності до ст.72 КК України не підлягає складанню із іншими видами покарань, попередній вирок Рівненського міського суду від 26.01.2018 року стосовно Іванова І.М. слід виконувати самостійно.

Наслідки укладення та затвердження Угоди про примирення.

Стаття 473 КПК України:

Для обвинуваченого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу;
Для потерпілого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Частина 2, 3 статті 394 КПК України:

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п’ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз’яснення йому наслідків укладення угоди;

2) потерпілим, його представником, законним представником, виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; нероз’яснення йому наслідків укладення угоди; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу;

3) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Частина 3 ст.424 КПК України:

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку:

1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі нероз’яснення засудженому наслідків укладення угоди;

2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; нероз’яснення потерпілому наслідків укладення угоди;

3) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Наслідки укладення та затвердження Угоди про примирення, сторонам угоди роз’яснені та зрозумілі:

 

      «ОБВИНУВАЧЕНИЙ»:                                                          «ПОТЕРПІЛА»:

______________________________                            ____________________________

______________________________                            _____________________________

Відмова обвинуваченого від здійснення прав, передбачених п. 1 ч. 4 статті 474, а саме:

  • права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов’язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують;
  • права мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; права мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно;
  • права допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення,
  • права подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

 

       «ОБВИНУВАЧЕНИЙ»: 

______________________________

______________________________                            

 

Наслідки невиконання угоди.

Частина 1 ст. 476 КПК України. У разі невиконання угоди про примирення - потерпілий чи прокурор відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Частина 2 ст.476 КПК. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, розглядається в судовому засіданні за участю сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для судового розгляду.

Частина 3 ст.476 КПК. Суд своєю ухвалою скасовує вирок, яким затверджена угода, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що засуджений не виконав умови угоди.

Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку або направлення матеріалів провадження для завершення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була ініційована на стадії досудового розслідування.

Частина 4 ст.476 КПК. Ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода, або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в апеляційному порядку. ч.5 ст.476 КПК. Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Наслідки невиконання Угоди про примирення, сторонам угоди роз’яснені та зрозумілі.

 

      «ОБВИНУВАЧЕНИЙ»:                                                      «ПОТЕРПІЛА»:

______________________________                            ____________________________    

______________________________                            _____________________________

 

Сторони угоди повідомлені про обов’язковість їх участі у підготовчому судовому засіданні по розгляду угоди на підставі ч.2 ст.274 КПК України. Наслідком неприбуття сторін в підготовче судове засідання є його відкладення та вжиття заходів щодо забезпечення участі сторін в судовому засіданні.

 

Учасники (сторони) кримінального провадження:

 

          «ОБВИНУВАЧЕНИЙ»:                                                 «ПОТЕРПІЛА»:

______________________________                            ____________________________

______________________________                            _____________________________

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів