ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Скарга. Ненадання відповіді на адвокатський запит.

Голові Ради адвокатів

Рівненської області

 

п. Удовиченку   С.В.

 

адвоката Луцюка Миколи Івановича,

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

 

З А Я В А

про порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення,

передбачене ч.5 ст. 2123 КУпАП України

 

Я, адвокат Луцюк Микола Іванович, на підставі договору про надання правничої (правової) допомоги від 15 жовтня 2019 р. уповноважений захищати права та представляти інтереси Іванова В.В. у справі щодо вчинення Івановою І.М. адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 173-2 та ст. 183 КУпАП України.

21 січня 2020 року, діючи в інтересах Іванова В.В., мною було відправлено  на ім’я начальника Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Зелінського В.А. адвокатський запит № 04/а від 20.01.2020 року з проханням надати мені інформацію з приводу виконання органами Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області законодавства про притягнення Іванової І.М. до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП України, а також повідомити мене про причини неналежного розгляду скарг мого довірителя та виконання ухвали Рівненського міського суду.

До вказаного адвокатського запиту, згідно вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», мною було долучено посвідчені належним чином копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру.

Адвокатський запит № 04/а від 20.01.2020 року був отриманий адресатом 22.01.2020 року (вручено за довіреністю), про що свідчить інформація з офіційного сайту АТ «Укрпошта» про вручення поштового відправлення № 3300103584544, отриманий за запитом з адреси: https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html?barcode=3300103584544.

До цього часу, жодної відповіді на вищевказаний адвокатський запит на адресу АО «РівнеПраво» чи адвоката Луцюка М.І. не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

За неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 5 ст. 212-3 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність.

Бездіяльність начальника Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Зелінського В.А.  та ігнорування останнім вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», унеможливлює належний захист прав мого клієнта та позбавляє мене можливості реалізувати свої професійні права.

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись положеннями ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,-

П Р О Ш У:

Скласти та направити до суду протокол про вчинення начальником Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Зелінським Василем Артемовичем адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП України.

Додатки:

  1. Копія адвокатського запиту № 04/а від 20.01.2020 року, на 1 арк.;
  2. Копія квитанції, на 1 арк.;
  3. Інформація з офіційного сайту Укрпошта про відстеження поштового відправлення, на 1 арк.;
  4. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, на 1 арк.;
  5. Копія ордеру, на 1 арк.

"___"__________________ 2020 року

З повагою,

Адвокат                                                                                                                   М.І. Луцюк

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів