ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

ЗАХИСТ

Захист від кримінального переслідування

Роль адвоката як захисника в кримінальному процесі – основний напрямок його діяльності. При цьому адвокатами «РівнеПраво» надаються всі необхідні та повні послуги при здійсненні захисту осіб від кримінального переслідування, в усіх стадіях розгляду кримінальних справ.

Новим Кримінально-процесуальним кодексом України 2012 року визначено, що захисником в кримінальному процесі може бути виключно адвокат, тобто, особа, яка має Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю і внесена до Єдиного реєстру адвокатів України.

Саме адвокат виступає єдиним процесуальним захисником особи.

Діяльність адвоката на стадії досудового розслідування кримінальної справи як відносно особи, так і по факту вчинення злочину полягає в наданні всіх необхідних юридичних консультацій, підготовці та внесенню в суд скарг на неправомірні дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, приймає участь в судових засіданнях під час розгляду таких скарг та (в разі необхідності), оскарження прийнятих судом рішень з цього приводу.

Окрім того, під час досудового розслідування, адвокат найбільш кваліфіковано може забезпечити захист та представництво особи, що включає вироблення спільно з клієнтом правової позиції та стратегії захисту, участь адвоката в усіх слідчих діях, постійних консультаціях клієнта як з правових, так і з процесуальних питань, забезпеченні дотримання його прав органами розслідування та судом, підготовці та внесенні клопотань і заяв, направлених на виправдання клієнта, звільнення його від кримінальної відповідальності, пом’якшення відповідальності чи покарання тощо.

При затриманні та обранні запобіжного заходу, пов’язаного з позбавленням волі, адвокат постійно має побачення з клієнтом, збирає і готує всі необхідні процесуальні та характеризуючі документи, відстоює позицію підозрюваного в суді та забезпечує повноту і об’єктивність прийнятих судом рішень, дотримання закону і прав особи під час обмеження її в свободі.

В ході всього часу досудового розслідування адвокат має право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ретельно та повно вивчає всі зібрані слідчим та прокурором дані, які обвинувачують (виправдовують) клієнта, дає їм правову оцінку та готує всі процесуальні документи по захисту прав та інтересів довірителя. Окрім того, адвокат має право самостійно збирати докази в інтересах клієнта, отримувати пояснення від свідків та інших учасників кримінального провадження, фіксувати хід проведення слідчих дій технічними засобами (фото-, відео-фіксація), робити копії документів та матеріалів тощо.

Участь адвоката в судовому розгляді кримінальної справи забезпечує дотримання прав клієнта як під час судових засідань, так і при прийнятті судом процесуальних рішень, сприяє вірній кваліфікації дій кожного підсудного, вірному встановленню ступеню вини і суспільної небезпечності особи, необхідності застосування певної міри покарання чи звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Своєчасність та юридична обґрунтованість заяв і клопотань адвоката під час судових засідань є запорукою досягнення бажаного для клієнта результату.

Апеляційне та касаційне оскарження вироку (постанов) суду в інтересах підсудного та засудженого адвокатом враховує як найбільш повне використання національного законодавства при захисті прав клієнта в усіх судових інстанціях, так і специфіку та особливості процесуального провадження в апеляційних судах, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховному суді України, Європейському суді з прав людини.

При здійсненні захисту адвокат не обмежений в кількості та тривалості побачень з клієнтом, в тому числі і в умовах ізоляторів тимчасового тримання та слідчих ізоляторів, такі побачення є конфіденційними та їх зміст не може бути розголошений, так само, як і не можуть бути вилучені та розголошені будь-які відомості, документи чи дані, отримані адвокатом під час надання правової допомоги клієнту.

Захищаючи підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, адвокат зобов’язаний відповідно до закону та адвокатської етики використовувати всі засоби захисту, з метою з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність особи та надавати клієнту постійну юридичну допомогу.АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів