ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

В цивільних справах:

Впродовж всього життя ми споживаємо товари та послуги, і , незалежно від віку і статі, зацікавлені у їх хорошій якості. Однак, з виникнення торгівлі  з’явились і недобросовісні продавці, які нехтують якістю товарів та послуг задля власного збагачення.

Всі ми, купуючи товар хотіли б, щоб він відповідав найвищій якості, а послуги, які нам надають, були бездоганними. Нажаль, часто стикаємось з тим, що купивши певну річ або отримавши послугу, як наслідок маємо зовсім не те, на що розраховували.

В такі моменти ми повинні пам’ятати, що право на якісні товари та послуги гарантоване нам законом. Зокрема, споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції мають право на захист своїх прав державою, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця),  відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону.

     Звичайно, багато питань між собою подружжя може вирішити і поміж собою, проте часто особисті емоції, невдоволеності та розбати стають перешкодою для об’єктивної оцінки ситуації та наслідків певних юридичних дій. Адвокат (юрист) при вирішенні шлюбно-сімейних спорів буде керуватися лише Вашими інтересами, законом та своїми знаннями в цій галузі права, тверезо та неупереджено досягати бажаного для клієнта результату, допомагаючи при цьому не тільки консультаціями і порадами, а й особистою участю та підтримкою. Ваша безпосередня участь у вирішенні сімейних спорів може бути зведена до мінімуму, або і взагалі не буде потребуватись, – для цього є професіонали.

     При трудових спорах адвокати та юристи «РівнеПраво» надають юридичні послуги з питань, що пов’язані з працевлаштуванням, виконанням трудового договору, відповідальністю працівників, захистом та представництвом інтересів сторін трудових правовідносин не тільки в судах, але й в інших установах та організаціях; часто – здійснюють юридичний супровід по діяльності  кадрової служби роботодавців та виступають посередниками при веденні перемовин з приводу трудових спорів.
     Юридична допомога найбільш ефективна при вирішенні питань, що стосуються скорочення працівників, притягнення їх до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, звільнення, зменшення розміру заробітної плати, переведення на іншу посаду, невиплати заробітної плати або компенсацій, залучення працівників до надурочних робіт, ведення та видачі трудових книжок, зарахування стажу роботи тощо.

     Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються відносно вже готового жилого будинку чи іншого приміщення, придатного для проживання людини.
     Проте, робота адвоката при вирішенні житлових проблем громадян часто виходить за межі лише користування жилими приміщеннями, тому юридична допомога з цих питань, зокрема, включає в себе вирішення таких завдань:
– приватизація жилих та нежилих приміщень;
– житлові спори про визнання права власності на квартири, будинки, дачі, гаражі, нежитлові приміщення і т.д.;

     Цивільне право – галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права – фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземних держав, організацій та інших соціальних утворень з метою повнішого задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.
     В порядку цивільного судочинства розглядаються спори громадян та юридичних осіб про захист порушених, невизнаних або оспорюваних майнових (або особистих немайнових) прав та інтересів, які виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних та інших правовідносин.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів