ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Цивільні спори

Цивільні спори

     Цивільне право – галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права – фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземних держав, організацій та інших соціальних утворень з метою повнішого задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.
     В порядку цивільного судочинства розглядаються спори громадян та юридичних осіб про захист порушених, невизнаних або оспорюваних майнових (або особистих немайнових) прав та інтересів, які виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних та інших правовідносин.

     Цивільний кодекс України визначає такі підстави виникнення цивільних прав та обов’язків:
– договори та інші правочини;
– створення літературних, художніх творів, винаходів, інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
– завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
– інші юридичні факти.
     Юридична допомога «РівнеПраво» в цивільних справах, крім іншого, передбачає правову допомогу кваліфікованих юристів і адвокатів по всіх категоріях цивільних справ, в тому числі щодо:
– спорів, що виникають при укладенні, зміні та виконанні договорів;
– визнання недійсними (дійсними) договорів: купівлі продажу, поставки, міни, дарування, довічного утримання, найму (оренди), позики, кредиту, поруки тощо;
– стягнення коштів за договорами позики та іншими договорами;
– спорів, що виникають з права спільної власності, зокрема, визначення та поділ частин в праві спільної власності, розподіл майна, встановлення права користування майном тощо;
– визнання права власності на нерухоме майно, в тому числі і таке, що є самовільним будівництвом;
– витребування майна з чужого незаконного володіння;
– захист немайнових прав особи, її честі і гідності, спростування неправдивих відомостей, поширених про особу та відшкодування збитків, завданих такими діями;
– встановлення фактів, що мають юридичне значення, в тому числі:

  • перебування громадянина на утриманні;
  • реєстрації усиновлення, шлюбу, розірвання шлюбу, народження і смерті;
  • перебування у фактичних шлюбних відносинах;
  • належності правовстановлюючих документів особі;
  • встановлення національності особи;
  • визнання недієздатним, безвісно відсутнім, померлим та інші.

– відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої злочином, дорожньо-транспортними пригодами, затопленням, пошкодженням майна та інш.
– спорів щодо прав на спадщину, визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним, усунення осіб від спадщини тощо;
     Правова допомога адвоката при вирішенні цивільних справ в більшості випадків полягає саме в представництві інтересів клієнта в суді. Проте досить часто своєчасна та професійна консультація юриста може стати достатньою для вирішення утруднень, що пов’язані з цивільними правами.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Пошук

Вхід для партнерів